Update campagne verbod op de kraamkooi voor moedervarkens

1 juni 2015
Kraamkooi

Eind maart startten we met onze campagne om een verbod op de kraamkooi voor moedervarkens te realiseren. In een kraamkooi kan een moedervarken alleen staan of liggen, niet voor haar biggen zorgen en geen nest maken. Zo brengt ze een kwart van haar leven door. Om een verbod op deze vorm van dierenmishandeling te realiseren, is Varkens in Nood een politieke lobby gestart. Mede dankzij onze inspanningen begint er nu eindelijk vanuit Den Haag wat beweging in de zaak te komen. Maar we zijn er nog lang niet.

Antwoorden op Kamervragen

Eind april beantwoordde Dijksma de Kamervragen die eerder werden gesteld door SP en D66 naar aanleiding van onze campagne. Daarin meldde ze onder andere dat ze de ontwikkelingen op het gebied van de kraambox onder de aandacht zou brengen bij haar Duitse, Deense en Zweedse collega's tijdens de internationale top over varkenswelzijn die diezelfde dag in Kopenhagen werd gehouden.

Position paper wordt getekend tijdens internationale top varkenswelzijn

Tijdens de top ondertekende ze samen met haar buitenlandse collega's een position paper waarin de 4 lidstaten aandringen bij de Europese Commissie om de EU-richtlijn over varkenswelzijn aan te passen. Dat is hard nodig, want deze richtlijn stamt nog uit 2001 en ondertussen is er veel veranderd. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en er zijn allerlei technische innovaties bijgekomen. Neem bijvoorbeeld het Pro Dromi kraamhok, dat uit ons onderzoeksrapport naar voren kwam als hét diervriendelijke alternatief voor de kraamkooi, maar waar de subsidie voor is stopgezet (onbegrijpelijk).

Biggensterfte

Het position paper van Dijksma en haar buitenlandse collega's is dus zeker een stapje in de goede richting. Er staat echter wel iets geks in, namelijk dat er bij alternatieve kraamhokken nog altijd een hogere biggensterfte door platdrukken van de moederzeug is. Ze vergeten hierbij echter te vermelden dat de totale biggensterfte bij alternatieve kraamhokken gelijk is aan die in de kraamkooi (alleen de oorzaken verschillen dus). Best een belangrijk feit dat achterwege gelaten wordt en daardoor onterecht de suggestie wekt dat de alternatieve kraamhokken het minder goed doen op het gebied van biggensterfte. In ons rapport van 30 maart was trouwens al te lezen dat bij Pro Dromi type 1.5 de biggensterfte zelfs ietsje lager is dan bij de reguliere kraamkooi. Juist daarom is dit zo'n baanbrekende innovatie!

Dijksma wil geen verbod

Helaas heeft Dijksma ook aangegeven geen verbod op de kraamkooi te willen bewerkstelligen. Wij vinden dit vreemd, aangezien ze zegt dat haar beleid gericht is op het stimuleren van innovaties en ze aangeeft zich in te willen zetten voor dierenwelzijn. De kraamkooi is één van de grootste misstanden in de vee-industrie, maar toch wil zij deze niet verbieden. Een verbod op de kraamkooi zou bovendien juist innovaties op het gebied van alternatieve kraamhokken stimuleren.

Subsidie nodig voor afrondend onderzoek Pro Dromi

Wel is het juist dat er meer onderzoek nodig is. Pro Dromi zit momenteel nog in de testfase. De eerste onderzoeksresultaten zijn veelbelovend, maar moeten op grotere schaal worden bevestigd. De €350.000 die de overheid heeft geïnvesteerd in Pro Dromi was niet toereikend om het onderzoek af te ronden, maar toch draait de overheid de geldkraan nu dicht. Onterecht, vinden wij. Immers: zolang het Pro Dromi onderzoek niet kan worden afgerond, zal er vanuit de markt weinig interesse zijn om in Pro Dromi te investeren. Wij blijven dan ook actief lobbyen om ervoor te zorgen dat Dijksma de €160.000 subsidie die nodig is voor vervolgonderzoek alsnog investeert. De eerdere subsidie zou anders weggegooid geld zijn. Ons uiteindelijke doel blijft uiteraard een algeheel verbod op de kraamkooi.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)