Varkens in Nood blijft strijden tegen herbouw Knorhof

stal Straathof
De veiligheid van dieren heeft geen prioriteit in de stallen van Straathof

Drie jaar geleden brandde varkensstal De Knorhof af, 24.000 varkens kwamen om in de vlammenzee. Als het aan de eigenaar Adriaan Straathof ligt, herrijst op de plek van de in as gelegde Knorhof een nieuwe megastal. Maar dankzij de nu al klassieke ‘Varkens in Nood-uitspraak’ van het Europese Hof van Justitie, is het maar zeer de vraag of hem dit zal lukken.

Vergunning in behandeling bij provincie

Straathof wil in de nieuwe Knorhof bijna 26.000 varkens houden, nóg meer dan in de vorige stal. Hij heeft hiervoor twee vergunningen nodig: de oude, nog geldende milieuvergunning voor de afgebrande megastal en een nieuwe omgevingsvergunning voor de herbouw.

Voordat de provincie Gelderland een omgevingsvergunning afgeeft, wordt eerst een milieueffectrapport opgesteld. Hierin worden de gevolgen van zo’n grote varkenshouderij voor het milieu in kaart gebracht. Dit rapport is vorig jaar opgeleverd, maar de Commissie voor de milieueffectrapportage stelt dat er informatie ontbreekt om de geureffecten van de nieuwe megastal te beoordelen. Het rapport moet worden aangepast voordat er een besluit komt over de omgevingsvergunning.

Geen nieuwe megastal

Varkens in Nood begon na de gruwelijke brand een juridische procedure. Onze jurist Marcel Middelkamp verzocht de provincie Gelderland de oorspronkelijke milieuvergunning voor de Knorhof, uit 2010, in te trekken. Dit verzoek werd afgewezen omdat wij in een eerder stadium geen zienswijze hadden ingediend.

Maar in januari oordeelde het Europese Hof van Justitie dat ook belanghebbenden die géén zienswijze hebben ingediend tegen een vergunning, toch toegang moeten krijgen tot de rechter. ‘De Europese uitspraak betekent dat belanghebbenden jarenlang zijn voorgelogen over hun opties tot verzet tegen plannen,’ zegt Middelkamp tegen Omroep Gelderland.

Beroep tegen oude vergunning

Varkens in Noord heeft naar aanleiding van deze uitspraak alsnog beroep ingesteld tegen de oude milieuvergunning uit 2010. Deze geldt ondanks de verwoestende brand nog steeds. Voor bedrijven die het milieu belasten, zoals grote varkensstallen, is zo’n vergunning verplicht.

Als de milieuvergunning wordt vernietigd, kan op de plek van de afgebrande Knorhof geen nieuwe varkensstal komen. Straathof zou dan namelijk ook een nieuwe milieuvergunning moeten aanvragen. Hier worden tegenwoordig veel strengere eisen aan gesteld.

Varkens in Nood in actie!

Aangezien Straathof al vaak heeft laten zien dat de veiligheid van dieren in zijn stallen voor hem geen prioriteit is, blijft Varkens in Nood zich fel verzetten tegen herbouw. Als het aan ons ligt komt er in Nederland geen enkele stal meer van Straathof!

Altijd op de hoogte zijn van onze strijd tegen Straathof? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!