Varkens in Nood pleit voor zorg voor zieke varkens bij Tweede Kamerleden

Varkens in Nood biedt petitie aan

Hans Baaij, voorzitter van Varkens in Nood, overhandigde op 26 juni 32.939 handtekeningen voor zorg voor zieke varkens aan de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en aan Tweede Kamerleden van zes politieke partijen. Hij drukte de aanwezigen hierbij nogmaals op het hart om de misstanden in de Nederlandse varkenshouderij zo snel mogelijk te verhelpen.

Toezeggingen minster

Hans Baaij overhandigde het rapport ‘Ziek van de intensieve veehouderij’ aan de aanwezige commissie- en Tweede Kamerleden. Moorlag (PvdA) en Ouwehand (PvdD) toonden extra interesse in het onderwerp. Op 17 mei is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de misstanden in de varkenshouderij. Minister Schouten deed toen enkele toezeggingen. Totdat er verbeteringen zijn doorgevoerd, blijven wij druk uitoefenen. We pleiten daarbij voor strengere controles op de wet door de NVWA, en strengere maatregelen tegen overtreders. Tot op heden is hier geen sprake van.

Bedankt!

We willen alle ondertekenaars van de petitie heel hartelijk bedanken voor de steun! Dankzij jullie hulp hebben we het onderwerp hoog op de politieke agenda kunnen plaatsen. Jullie handtekeningen zorgen voor druk van buitenaf en zijn voor de Kamerleden hopelijk een extra aanmoediging om daadwerkelijk veranderingen teweeg te brengen in de intensieve varkenshouderij. Enorm bedankt, ook namens de varkens!

Kamerleden lezen het rapport
Verschillende Kamerleden lezen het rapport 'Ziek van de intensieve veehouderij' van Varkens in Nood.
Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.