Varkens in Nood slaat alarm: Nederland niet klaar voor Afrikaanse varkenspest

Afrikaanse varkenspest
Nederland moet nu ingrijpen om te voorkomen dat er straks bij een uitbraak mogelijk honderdduizenden varkens worden geruimd.

Nederland moet veel meer doen om massale ruimingen te voorkomen bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest. Daarvoor waarschuwt Varkens in Nood in een brandbrief aan minister Staghouwer. Terwijl de dodelijke virusziekte steeds dichterbij komt, houden veel varkenshouders nog steeds duizenden tot tienduizenden varkens per locatie. Omdat er geen vaccin bestaat tegen deze dodelijke virusziekte, worden bij een uitbraak alle varkens op een besmet bedrijf gedood. Varkens in Nood luidt de noodklok en roept de minister op om maatregelen te nemen die de kans op een uitbraak – en de impact daarvan – verkleinen. Frederieke Schouten van Varkens in Nood: “De vraag is niet ‘of’ maar ‘wanneer’ het virus ons land bereikt. De overheid moet nu ingrijpen om straks massale ruimingen te voorkomen."

25 jaar dierziektes: 46 miljoen dieren gedood

Al decennialang is de intensieve veehouderij een broedplaats voor dierziekten en zoönosen die een groot risico vormen voor de gezondheid van dier en mens. Uit onderzoek van Varkens in Nood blijkt dat in Nederland de afgelopen 25 jaar ruim 46 miljoen landbouwdieren (preventief) zijn gedood bij de bestrijding van zes grote dierziekte-uitbraken. Bijna honderd mensen overleden en meer dan vierduizend mensen werden chronisch ziek. De bestrijding van deze dierziekten kostte de samenleving bijna 2,9 miljard euro. 

Kans op uitbraak medium tot hoog

De dreiging van een nieuwe uitbraak blijft actueel. De deskundigengroep Dierziekten van de overheid acht het risico medium tot hoog dat de Afrikaanse varkenspest binnen vijf jaar ons land bereikt. Afgelopen november werden bij een Duits vleesvarkensbedrijf 4.038 varkens geruimd en begin dit jaar dook de besmettelijke ziekte uit het niets op in Noord-Italië.

Massale ruimingen

Bij een uitbraak van de gevreesde virusziekte worden alle varkens op een besmet bedrijf direct ‘geruimd’. Daarnaast worden in principe ook alle dieren binnen een cirkel van 1 km preventief afgemaakt. Nederland telt veel grote bedrijven met duizenden – soms zelfs tienduizenden – varkens. Een uitbraak leidt daardoor al snel tot massale ruimingen.

Snel ingrijpen noodzakelijk

Varkens in Nood roept de minister op om het risico en de impact van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest mee te nemen in de aangekondigde landbouwtransitie. De stichting pleit voor een verlaging van het aantal varkens per bedrijf en een verhoging van de minimumafstand tussen varkenshouderijen om preventieve ruimingen te voorkomen. Ook vraagt de dierenbeschermingsorganisatie om een stop op internationale veetransporten naar gebieden waar de virusziekte op dit moment heerst. Daarnaast moet de minister bij een verdere stijging van het risico een preventief fokverbod kunnen instellen voor de varkenshouderij.

Deel dit artikel