Varkenshouderijen worden steeds groter

Varkens in volle stal
Varkens zijn levende wezens en geen producten. Het is hoog tijd dat we ze ook zodanig behandelen.

Er zijn minder varkensstallen in Nederland dan tien jaar geleden, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In die tijd is het aantal varkenshouderijen gehalveerd. Dit lijkt goed nieuws, maar het aantal varkens wordt nauwelijks minder. Het zijn vooral kleinschalige boerderijen die verdwijnen. De grote bedrijven blijven over, en die houden steeds meer varkens.

Kleinschalige varkenshouders stoppen

In 2011 stonden er zo’n 6.500 varkensstallen in Nederland. Dat aantal is inmiddels bijna gehalveerd, ons land telt nu nog 3.400 stallen. Een forse afname, mede dankzij uitkoop van varkenshouders door de overheid. Helaas lijken vooral kleinschalige varkensstallen te verdwijnen. Het aantal varkens is namelijk een stuk minder hard gedaald. De afgelopen tien jaar blijft dit aantal rond de 12 miljoen schommelen. In 2011 leefden er 12,4 miljoen varkens in Nederland, nu zijn dat er nog 11,4 miljoen.

Meer varkens per bedrijf

Er zijn dus veel minder varkensstallen en iets minder varkens dan tien jaar geleden. De varkensstallen die er nog zijn, worden steeds grootschaliger. Waar een varkenshouder in 2011 gemiddeld 1.900 varkens moest verzorgen, heeft een varkensboer nu gemiddeld 3.400 varkens onder zijn hoede. In Limburg en Noord-Brabant zijn de bedrijven het grootst, daar heeft een gemiddelde boer zo’n 5.000 dieren in de stal.

Welzijn verdwijnt in varkensfabrieken

Nederlandse varkensstallen worden steeds groter en fabrieksmatiger. Een angstaanjagende ontwikkeling. Deze bedrijven zijn volledig gericht op een zo efficiënt en goedkoop mogelijke productie van varkensvlees. Het gevolg? Hermetisch afgesloten gebouwen waarin varkens geen ruimte krijgen voor hun natuurlijke gedrag. Geen uitloop om frisse lucht te kunnen opsnuiven, geen stro om in te wroeten en geen bewegingsruimte.

Het kan en moet anders. Iedereen zou moeten inzien dat een varken geen product is, maar een levend wezen. Het is hoog tijd dat we ze ook zodanig behandelen.

Wil je op de hoogte blijven van onze strijd voor een beter leven voor de varkens? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.