Varkenssector wil werk maken van slechte stallucht!

Vleesvarken met ontstoken ogen

De organisatie van varkenshouders POV vraagt Wageningen Research om onderzoek te doen naar een 'Beter klimaat in varkensstallen'. Fantastisch dat de varkenssector hiermee aangeeft dat de luchtkwaliteit in varkensstallen nu echt verbeterd moet worden!

Ongezonde lucht

Want de lucht in varkensstallen is dermate slecht dat bijna de helft van alle varkens tijdens hun korte leven last krijgt van longproblemen. Ook voor mensen is de situatie in (en buiten) de stal ongezond: één op de drie varkenshouders ontwikkelt op latere leeftijd luchtwegproblemen. 

Actie nodig

Varkens in Nood voert al jaren campagne om varkens aan schonere lucht te helpen. Hier hebben ze wettelijk het volste recht op! Sinds begin 2018 hebben onze inspanningen eindelijk succes opgeleverd: de NVWA heeft een onderzoeksmethode ontwikkeld en gaat nu de luchtkwaliteit controleren in varkensstallen. De instantie heeft beloofd dat vanaf deze zomer de wet ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd! Bedrijven die kampen met teveel ammoniak en fijnstof in de lucht zullen direct maatregelen moeten nemen als ze boetes willen voorkomen.

POV

Het is goed nieuws dat POV het probleem nu ook serieus neemt en verder onderzoek aanvraagt om varkenshouders te helpen. Zo kunnen ze voortaan schonere stallen bouwen, of in huidige stallen aanpassingen doen waar ook varkens baat bij hebben. Het ministerie zou dit onderzoek mede moeten financieren. Het onderzoek zal zich vooral richten op het aanpakken van de emissieproblemen bij de bron, dus in de stal en in de mestput. Dat is hoognodig, want momenteel worden vooral luchtfilters ingezet om de vieze lucht te zuiveren die naar buiten gaat. Maar de varkens hebben niets aan deze maatregel, omdat de luchtkwaliteit ín de stal daardoor alleen maar slechter is geworden.

Waarschuwing

Waar we wel voor willen waarschuwen: dit onderzoek mag er niet toe leiden dat handhaving door de NVWA kan worden uitgesteld! Waar NVWA op individuele bedrijven overtredingen constateert, dient zij direct in te grijpen. Er zijn vele klimaatexperts voor varkensstallen, die op het bedrijf zelf de juiste adviezen kunnen geven om de stalsituatie te verbeteren. Daar is geen extra onderzoek voor nodig. Wij rekenen er dan ook op dat de NVWA, zoals beloofd, actief gaat handhaven op slechte luchtkwaliteit in stallen.

In combinatie met het nieuwe onderzoek van POV kan dit eindelijk een betere toekomst betekenen voor miljoenen varkens.

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.