Vlees.nl voor de rechter

varkensvlees

Vorig jaar is Varkens in Nood door de Reclame Code Commissie in het gelijk gesteld: Vlees.nl heeft zich schuldig gemaakt aan het uiten van 51 misleidende mededelingen. Vlees.nl geeft echter geen gehoor aan de uitspraak, dus we stappen naar de rechter.

Misleidende uitspraken
Vlees.nl is een initiatief van de Nederlandse vleessector. Varkens in Nood diende een klacht in tegen de website vanwege het grote aantal misleidende uitspraken over de varkenshouderij en varkensvlees. Deze valse voorlichting toont een veel te rooskleurig beeld van de Nederlandse varkenshouderij.

Oordeel Commissie
De Reclame Code Commissie stelt ons in het gelijk en oordeelt dat Vlees.nl zich schuldig heeft gemaakt aan het uiten van 51 misleidende mededelingen. De Commissie acht onder andere bewezen dat de huisvesting van varkens niet past bij hun behoeftes, dat de leefsituatie slecht is voor de gezondheid van de dieren en dat lijden en stress regelmatig voorkomen tijdens een varkensleven en in het slachthuis. 

Dagvaarding
We hielden er al rekening mee dat Vlees.nl geen gehoor zou geven aan de uitspraak van de Reclame Code Commissie en derhalve de website niet zou aanpassen. Nu dit niet gebeurd is, volgt de gang naar de rechter. We eisen dat Vlees.nl de bestreden beeld- en tekstuitingen blijvend verwijdert van haar website.

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood