Zo reageert politiek op onze petitie Chinese varkenshorror

Teken de petitie!

Op 24 september overhandigden wij de 42.627 handtekeningen die we ophaalden met onze petitie ‘Stop de Chinese varkenshorror’ aan de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Precies op tijd om het onderwerp op de agenda te zetten voor het overleg over de strategie van Nederland tegenover China, dat op 30 september plaatsvond.

Handelsbelang boven mensen- en dierenrechten?

In het overleg waren meerdere partijen kritisch over de houding van ons kabinet. Mensenrechten en dierenrechten worden in China stelselmatig overtreden, zonder dat wij daar consequenties aan verbinden voor onze handel met het land. Meerdere partijen stellen voor om alle handelsbelangen ondergeschikt te maken aan veel belangrijkere zaken, zoals de uitbuiting van Chinese onderdanen, het inperken van hun vrijheden, de mensenrechtenschendingen in Tibet, de toenemende export van dier- en milieu-onvriendelijk kalfsvlees en de gruwelijke aanpak van de varkenspest.

Motie Partij van de Dieren

Lammert van Raan en Esther Ouwehand uitten zich zeer kritisch over de gruwelijke situatie bij de massale doding van varkens vanwege de Afrikaanse varkenspest. Ouwehand: “Ik vind dat de houding van het kabinet niet moet zijn: wat fijn, want dan gaan in Nederland de varkensprijzen omhoog. We moeten daar hélpen, met internationale waarnemers, om die crisis op een goede manier te bestrijden. Dat moet niet gebeuren door grote kuilen te graven en de dieren daar levend in te begraven, zoals nu.”

Van Raan en Ouwehand dienden de volgende motie in:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in China om de Afrikaanse varkenspest te bestrijden tientallen miljoenen varkens levend worden begraven;

overwegende dat dit niet alleen afschuwelijk is voor de varkens maar ook ingaat tegen de richtlijnen van de OIE voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten;

constaterende dat de Chinese overheid bij het doden van de varkens geen waarnemers toelaat;

verzoekt de regering de Chinese ambassadeur voor deze onethische praktijken ter verantwoording te roepen;

verzoekt de regering tevens er bij de Chinese regering op aan te dringen internationale waarnemers toe te laten bij de bestrijding van de varkenspest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brief van de minister

Wanneer en hoe er over deze motie gestemd gaat worden, is afwachten. Minister Blok vraagt nog wat uitstel, want naar aanleiding van onze petitie, heeft hij beloofd in overleg met de minister van Landbouw met een schriftelijke reactie te komen. Die brief wachten wij met spanning af.

Minister Blok gaf toe dat hij de beelden van het doden van varkens in China inderdaad barbaars vond. Blok: “In EU-verband hebben we China aangesproken op de behandeling daarvan en Nederland heeft aangeboden om zijn inderdaad grote landbouwkennis […] beschikbaar te stellen aan China, om de oorzaken van die grote slachtpartijen, de varkenspest, onder de duim te krijgen."

We zijn benieuwd met welke landbouwkennis de minister China denkt te kunnen helpen. Eén ding is duidelijk: wij vinden één aanmaning vanuit Europa onvoldoende en zullen aandringen op meer actie.

Wil jij op de hoogte blijven van de misstanden in de varkenshouderij? En wil je de varkens helpen? Doneer dan, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.