Zuivel geit

Soort

Biologisch

Score

8.00

Uitleg

Biologische geiten

  • leven in weides, tenzij de weersomstandigheden slecht zijn, dan leven de dieren in een stal met volop stro
  • leven vaak in natuurlijk geventileerde stallen met veel daglicht
  • lammeren worden direct na geboorte bij de moeder weggehaald
  • ook in de biologische melkgeitenhouderij hebben de bokjes vaak weinig waarde; een deel van de bokjes wordt meteen na de geboorte gedood.
  • de meeste bokjes worden naar mesterijen gebracht, daar vetgemest en na een paar weken geslacht. De sterfte op de mesterijen is heel hoog (20-66%)
  • een deel van de geiten wordt onverdoofd geslacht

Afbeelding(en)

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood