Rechter beslist dat NVWA moet handhaven tegen verveling van zeugen

verveling zeug

Via een fotoreportage in vakblad Boerderij constateerde Varkens in Nood dat de zeugen in inseminatiekooien op een varkensbedrijf, niet beschikten over het wettelijk vereiste afleidingsmateriaal. De stichting speelde de informatie door aan de NVWA en riep de toezichthouder op om het betreffende bedrijf te controleren. De NVWA weigerde echter om in actie te komen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelt Varkens in Nood nu in het gelijk: de NVWA moet gaan handhaven.

Afleidingsmateriaal voor varkens verplicht

Varkens zijn intelligente en nieuwsgierige dieren met een enorme behoefte aan wroeten en onderzoeken. Daarom is het bij wet verplicht om opgesloten varkens te voorzien van geschikt afleidingsmateriaal. Volgens de Europese wet is dat materiaal onder meer wroetbaar, bijtbaar, eetbaar en afbreekbaar. Er zijn negen wettelijke criteria vastgelegd waar de overheid op kan handhaven. Lang niet alle varkensstallen voldoen hieraan.

Zeugen in kooien

Zeugen staan een groot deel van hun leven opgesloten in kleine kooien. Varkens in Nood constateerde via de fotoreportage dat het afleidingsmateriaal in een kooi bestond uit een stuk pvc aan een metalen buis. Dit materiaal voldoet niet aan de wettelijke eisen maar wordt desondanks veel gebruikt in zeugenstallen. De stichting diende een handhavingsverzoek in, dat werd afgewezen door de NVWA.

Hof stelt Varkens in Nood in gelijk

Varkens in Nood ging daarop in beroep en het Hof geeft Varkens in Nood nu gelijk. Het handhavingsverzoek gaf voldoende bewijs om te handhaven op overtreding van de wet. De rechters geven aan: “De foto’s in het vakblad ‘Boerderij’ geven een goed beeld van de ligboxstal. Een stuk pvc om een buis is volgens de brochure Hokverrijking van de WUR niet voldoende voor zeugen in een inseminatiestal. Uit de foto’s blijkt dat in de ligboxen noch in de uitloopruimte ander aanvullend verrijkingsmateriaal aanwezig is.” De rechter adviseert de NVWA om onderzoek te doen bij de bewuste varkenshouderij, mede aan de hand van de brochure Hokverrijking en de ‘Checklist hokverrijking varkens’.

Frederieke Schouten, directeur Varkens in Nood: “Wij zijn ontzettend blij met deze uitspraak. Varkens zijn bijzonder slim en onderzoekend. Het is een ernstige misstand dat ze zich dag in, dag uit kapot vervelen in hun kale stallen. Het is heel belangrijk dat varkens in ieder geval het minimaal wettelijk verplichte afleidingsmateriaal krijgen. De NVWA moet daar actief op handhaven, zodat varkenshouders hun stallen kunnen aanpassen als dat nodig is. Als het niet lukt om zeugen in kooien van fatsoenlijk afleidingsmateriaal te voorzien, dan bevestigt dat vooral dat je zeugen niet in kooien moet opsluiten.”

Deel deze pagina