6 miljoen biggen sterven nog voor de slacht

Gesloten

6 miljoen biggen sterven nog voor de slacht

60.676 mensen hebben getekend!

60.676

Update: De campagne van Varkens in Nood heeft de extreem hoge biggensterfte onder de aandacht gebracht van politici en het grote publiek. Onder druk van alle aandacht is de sector wakker geschud en begint de sterfte in 2019 licht af te nemen. Omdat recente cijfers ontbreken, moet nog blijken of deze daling doorzet. Bovendien blijft de varkenssector fokken op zoveel mogelijk biggetjes per worp:  de belangrijkste oorzaak van biggensterfte. Varkens in Nood blijft de ontwikkelingen scherp volgen.

Jaarlijks sterven 6 miljoen varkens voor de slacht, nog nooit was de biggensterfte zo hoog. Jonge biggetjes liggen soms uren of dagenlang te creperen voordat de boer ze vindt. Dan worden ze soms doodgeslagen, maar één klap is niet altijd fataal.

Doorgefokte zeugen

Deze hoge sterfte komt voornamelijk doordat moedervarkens zo zijn doorgefokt dat ze inmiddels meer dan 30 biggetjes per jaar krijgen. Dat zijn er ongeveer 6 keer meer dan in de natuur. Door die toename is het gemiddelde geboortegewicht van biggen flink afgenomen en zijn de biggen een stuk zwakker en kwetsbaarder. Deze biggen worden sneller ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grotere kans om te verhongeren.

Doodgeslagen biggen

Als een varkenshouder een zwak of ziek biggetje opmerkt dan wordt het biggetje vaak eerst in een apart hok gelegd om te kijken of het uit zichzelf hersteld. Daar liggen ze soms uren of dagenlang te creperen. Vaak worden zwakke biggen door de boer zelf gedood, bijvoorbeeld door ze tegen de muur van het kraamhok aan te slaan. Dit gaat vaak fout, waardoor biggetjes regelmatig zwaargewond in de kadaverton belanden op hun dode broertjes en zusjes waar ze alsnog een pijnlijke dood sterven.

Video

Deel deze campagne
Gesloten

Ja, ik teken nu tegen massale biggensterfte in de vee-industrie! 

Biggetjes verdienen, net als alle jonge dieren, een onbezorgd leven bij de moeder. Maar in de vee-industrie is hiervoor geen plaats. In 2015 stierf een recordaantal van 6 miljoen biggen nog voor de slacht.

Er moet nú iets gebeuren. De overheid moet een maximum stellen aan het aantal biggen per zeug en controleren op zieke, gewonde en dode dieren. Ook moeten er richtlijnen komen voor het op een humane wijze euthanaseren van varkens die niet meer te redden zijn.

Lees hier de volledige tekst

Petitietekst biggensterfte 

Aan de commissie voor Economische Zaken en staatssecretaris Van Dam:

Ik luid de noodklok over zes miljoen varkens die nog voor de slacht sterven. In driekwart van de gevallen gaat het om biggetjes van maximaal een paar weken oud. Deze biggetjes liggen vaak uren of dagenlang te creperen of worden door de boer doodgeslagen.

Hoge sterfte

De hoge sterfte komt doordat moederzeugen inmiddels meer dan 30 biggetjes per jaar krijgen. Dat is ongeveer zes keer zo veel als in de natuur. Door de toename van het aantal biggen per worp is het gemiddelde geboortegewicht van de biggen gaandeweg afgenomen en zijn de biggen zwakker en kwetsbaarder geworden. Deze biggen worden snel ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grote kans om te verhongeren.

Te nemen maatregelen

De overheid is in staat om maatregelen voor alle varkens te treffen, dus ook voor de twee-derde van de varkens die voor de export bestemd is. Daarom vraag ik u om maatregelen te nemen, zoals:

  • Op Europees niveau afspraken over beperking van het aantal biggen per zeug per jaar
  • Controle op zieke, gewonde en dode dieren
  • Een doordachte en humane oplossing om ernstig zieke of gewonde dieren uit hun lijden te verlossen
  • Duidelijke richtlijnen over wanneer de dierenarts moet ingrijpen
  • Een verplicht ‘plan van aanpak’ voor bedrijven met een biggensterfte hoger dan 10%
  • De ontwikkeling van systemen zoals de Pro Dromi kraamstal, om zeugen en biggen een beter leven te geven

Mijn verzoek

In de varkenshouderij gaat het alleen nog om een maximale productie, bijvoorbeeld zo veel mogelijk biggen per zeug. De gevolgen daarvan zijn onacceptabel. Ik vraag de overheid en politiek daarom met klem maatregelen te nemen tegen het massaal creperen van biggetjes. 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de varkens?
Doneer nu!
Deel deze campagne