De grens is bereikt - STOP diertransporten NU!

Gesloten

De grens is bereikt - STOP diertransporten NU!

20.65720.000

20.657

Nederlandse hennen naar Poolse slachthuizen, pasgeboren kalveren op dagenlang transport naar Nederlandse kalvermesterijen, en piepjonge biggen op weg naar Spanje. Het gesleep met dieren is altijd al onacceptabel, maar nu is de grens bereikt! De strenge grenscontroles vanwege het coronavirus, veroorzaken in veel landen ongekend lange files. Transporten met levende dieren staan uren- of zelfs dagenlang te wachten, soms met fatale gevolgen.

Ongekend dierenleed

Overheden nemen drastische maatregelen tegen het coronavirus. Burgers moeten binnen blijven en fysiek contact vermijden. Veel landen hebben strenge grenscontroles ingevoerd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondertussen gaan de diertransporten gewoon door.

Jaarlijks transporteren veehouders miljarden kippen, runderen en varkens door heel Europa. Dit transport leidt onder ‘normale’ omstandigheden al tot vele ernstige dierenwelzijnsproblemen. In de huidige situatie is dit echter volstrekt onverantwoord. Chauffeurs staan uren- en soms dagenlang in de file te wachten op controles aan de grens. Dat is in deze tijd van het jaar al een zware beproeving voor de dieren maar als het straks warmer wordt dan heeft dit rampzalige gevolgen.

Ernstige nalatigheid

Ondanks het enorme risico voor de dieren, blijven vrachtwagenchauffeurs dagelijks de helse trajecten afleggen. Om onder de huidige omstandigheden dieren te transporteren is onbegrijpelijk en onacceptabel! Het is bovendien in Europa verboden om dieren te vervoeren als dat letsel of onnodig lijden veroorzaakt.

Geen rust en geen controle

Tot overmaat van ramp zijn de halteplaatsen waar de dieren normaal gesproken rust, eten en drinken krijgen, afgesloten vanwege de strengere grenscontroles. Ook wordt er daardoor tijdelijk minder gehandhaafd op controles en rusttijden van chauffeurs. Passende verzorging en controle op het welzijn van de dieren op transport zijn daardoor vrijwel onmogelijk.

Stop internationale diertransporten – Teken de petitie!

Duizenden dieren zullen creperen door oponthoud en onvoldoende verzorging aan de grens. Het is onacceptabel dat de dieren de dupe worden van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De dieren hebben nu jouw hulp nodig!

1. Teken de petitie en roep de minister op om per direct te stoppen met internationale transporten!
2. Download en print de 'Stop diertransporten nu' poster, en spreek je uit!

Deel deze campagne
Gesloten

JA, ik teken voor een einde aan internationale diertransporten!

Duizenden dieren dreigen te creperen door lang oponthoud aan de grenzen vanwege het coronavirus. Ik roep de minister op zo snel mogelijk in te grijpen om dit dierenleed te stoppen.

Lees hier de volledige tekst

Aan minister Carola Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de voortdurende diertransporten door Europa tijdens de coronacrisis. Door lang oponthoud aan de grenzen en onvoldoende controles dreigen duizenden dieren te creperen. Het is onacceptabel dat zij de dupe worden van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Er is onmiddellijk actie van u nodig: stop per direct de grensoverschrijdende diertransporten van en naar Nederland!

Onverantwoord risico

Het eindeloze gesleep met dieren is altijd al onacceptabel, maar nu is de grens bereikt. De strenge grenscontroles vanwege het coronavirus, veroorzaken in veel landen ongekend lange files. Veetransporten met levende dieren staan uren- of zelfs dagenlang te wachten, soms met fatale gevolgen. Dit is volstrekt onverantwoord!

Dieren staan onder uw hoede

Overheden nemen drastische maatregelen tegen het coronavirus. Burgers moeten binnen blijven en fysiek contact vermijden. Hoe is het mogelijk dat verre diertransporten gewoon doorgaan, met alle risico’s die dat met zich meebrengt? Als minister van Landbouw staan deze dieren onder uw hoede, ze hebben nu dringend uw hulp nodig!

Ernstige nalatigheid

Iedereen die een dier onder zijn hoede heeft, is verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van dat dier. Dieren nu transporteren is onbegrijpelijk en nalatig. Het is bovendien in strijd met de Europese Transportverordening (EG) nr. 1/2005 die het verbiedt om dieren te vervoeren wanneer dat waarschijnlijk letsel of onnodig lijden veroorzaakt.

Mijn oproep

Het is onacceptabel dat de dieren de dupe worden van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De financiële belangen van de sector mogen niet zwaarder wegen dan de bescherming van dieren op transport. Ik roep u op om per direct een einde te maken aan het internationale vervoer van levende dieren dat langer duurt dan enkele uren.

U hebt zich eerder uitgesproken tegen veetransporten van langer dan acht uur. Vandaag krijgt u de kans om deze aan banden te leggen! Een overheid die om dierenwelzijn zegt te geven, kan niet onverschillig toekijken terwijl onze dieren op een lang transport worden gezet met een onzekere afloop.

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de varkens?
Doneer nu!
Deel deze campagne