Husumer

Husumer varkens zijn roodbont gekleurd met een witte streep in het midden. De Husumer is een van de zeldzaamste varkensrassen ter wereld en wordt vooral nog gehouden in Duitse dierentuinen. Het zijn grote, robuuste varkens. Zeugen kunnen 250 tot 300 kilo worden en beren kunnen zelfs 350 kilo wegen.

Het varken is waarschijnlijk ontstaan uit kruisingen tussen roodbonte rassen zoals de Holsteiner en het Tamworth varken. Het Husumer varken wordt ook wel het Roodbonte Protest varken genoemd. Eind negentiende eeuw was het voor de in Duitsland wonende Deense minderheid verboden om de Deense vlag te hijsen. Het Husumer varken werd onder deze minderheid een populair ras vanwege de gelijkenis met de Deense vlag, rood met een witte streep in het midden. 

Deel dit varkensras