Stop mishandeling met stroomstootwapens!

Gesloten

Stop mishandeling met stroomstootwapens!

Succes! Dankzij onze undercoverbeelden en jullie vele handtekeningen is het ons gelukt: er komt een verbod op het gebruik van tasers op alle dieren. Landbouwminster Adema werkt aan een breed verbod. Daarmee komt er een definitief einde aan de mishandeling van dieren met stroomstoten in stallen, tijdens transporten en in slachthuizen.

Hartelijk dank aan alle ondertekenaars van onze petitie! We hebben samen een einde gemaakt aan één van de gruwelijke misstanden in de vee-industrie. Er is nog een lange weg te gaan maar zo maken we het leven van de dieren steeds weer een stukje beter.

54.69350.000

54.693

Undercoverbeelden van Varkens in Nood onthullen hoe varkens tijdens transporten structureel worden mishandeld met stroomstootwapens. Deze walgelijke mishandelingen moeten stoppen! Teken de petitie tegen het gebruik van stroomstoten op dieren!

Blinde paniek

In de vee-industrie draait alles om een snelle en goedkope productie van vlees. Om varkens zo snel mogelijk in een vrachtwagen te jagen, krijgen de dieren er flink van langs met stroomstoten. Bij het laden van de dieren prikken chauffeurs wild om zich heen met een taser. Varkens krijgen dikwijls meerdere stroomstoten op hun kop, hals, rug en flanken. Ze gillen het uit van angst en pijn maar kunnen geen kant op.

Pijn als drijfmiddel

Een taser geeft pijnlijke elektrische schokken en veroorzaakt veel angst en stress bij dieren. Het apparaat wordt ingezet als drijfmiddel, om varkens in beweging te krijgen of sneller te laten lopen. Dit is niet alleen wreed, maar ook volstrekt onnodig en onacceptabel!

Verbod is enige oplossing

Het gebruik van tasers is uitsluitend toegestaan op de achterpoten van volwassen dieren die niet willen bewegen maar wel genoeg ruimte hebben om zich te verplaatsen. Het overtreden van deze regels lijkt voor transporteurs echter de normaalste zaak van de wereld. Zolang het gebruik van tasers onder voorwaarden is toegestaan, zullen die voorwaarden worden overtreden. Als het apparaat aanwezig is, wordt het gebruikt en misbruikt.  

De enige oplossing is een volledig verbod. Help de varkens en teken de petitie tegen tasers!

Video

Deel deze campagne
Gesloten

Ja, ik teken de petitie voor een verbod op stroomstootwapens!

Lees hier de volledige tekst

Petitie voor een verbod op elektrische drijfmiddelen


Geachte commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Undercoverbeelden van Varkens in Nood tonen aan dat varkens rond transporten structureel worden mishandeld met stroomstootwapens. Varkens krijgen pijnlijke stroomstoten op hun kop, nek, rug en flanken. De dieren krijgen langdurige en vaak meerdere schokken achter elkaar. Ze krijgen stroomstoten wanneer ze geen kant op kunnen, of juist wanneer ze al in beweging zijn. Het leed dat varkens wordt aangedaan met stroomstootwapens is vermijdbaar en compleet onnodig: er zijn genoeg alternatieve methodes die geen gebruik maken van pijnlijke drijfmiddelen.

Deze mishandelingen zijn niet alleen een schande, maar ook een grove overtreding van de nationale en Europese wet- en regelgeving voor het gebruik van elektrische drijfmiddelen. Zolang het gebruik van stroomstootwapens onder voorwaarden is toegestaan, zullen die voorwaarden worden overtreden. Om dit te voorkomen, moet er zo snel mogelijk een einde komen aan het gebruik van elektrische drijfmiddelen.

Onderzoek: verbod op elektrische drijfmiddelen is mogelijk

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft eerder gesteld dat een verbod op het gebruik van elektrische drijfmiddelen niet mogelijk is, omdat het gebruik ervan op grond van Europese verordeningen is toegestaan. Dat klopt niet. Uit onderzoek van Varkens in Nood blijkt dat vrijwel al het tasergebruik door transporteurs en slachthuizen ook verboden is onder de huidige wet- en regelgeving. De minister van LNV heeft dan ook meerdere opties om het gebruik van stroomstootwapens door transporteurs en slachthuizen volledig te beëindigen of sterk te beperken, waaronder:

 • Handhaving van het bestaande verbod op het gebruik van tasers op niet-volwassen varkens. Op grond van de Europese transport- en slachtverordening is gebruik van tasers op niet-volwassen varkens verboden. Aangezien varkens pas volwassen zijn op een leeftijd van 18 maanden – zoals bevestigd door de definitie van een volwassen beer uit het Besluit houders van dieren – is ieder gebruik van tasers op varkens jonger dan 18 maanden tegen de wet.

  Aanvullend kan de minister het reeds bestaande verbod op het gebruik van tasers op ‘vleesvarkens’ versterken door het toevoegen van een bepaling in het Besluit houders van dieren, waarin een volwassen varken wordt gedefinieerd als een varken van 18 maanden of ouder.
   

 • Handhaving van het bestaande verbod op het veroorzaken van vermijdbaar lijden. Op grond van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren is het gebruik van tasers in alle gevallen verboden. Uit de beschikbaarheid van diervriendelijkere alternatieven volgt immers dat er bij het gebruik van tasers in alle gevallen sprake is van vermijdbaar lijden.
   
 • Aanscherping Europese transportverordening met nationale wetgeving. Het gebruik van tasers bij transporten binnen Nederland kan worden verboden door de voorschriften uit de Europese transportverordening aan te scherpen met nationale wetgeving. Die verordening stelt dat “strengere nationale maatregelen ter verbetering van het welzijn van dieren tijdens vervoer dat volledig op hun grondgebied verloopt” zijn toegestaan.

Aansturen op algeheel verbod tasers in Europese regelgeving

Parallel aan en aanvullend op bovenstaande opties kan de minister zich inzetten voor een Europees verbod op tasers door zowel transporteurs als slachthuizen.

Maak een einde aan dierenleed door tasergeweld

Varkens in Nood roept de Tweede Kamer en de minister van LNV op om via alle mogelijke manieren het gebruik van elektrische drijfmiddelen zo snel mogelijk volledig te beëindigen, en hier vervolgens streng op te handhaven.

Ik vraag u met klem het gebruik van stroomstootwapens op transport en in slachthuizen te verbieden. De dieren die we op transport zetten om te sterven in onze slachthuizen moeten beschermd worden tegen pijnlijke stroomstoten. Dat is het minste dat we kunnen en moeten doen.

Hoogachtend,

 

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de varkens?
Doneer nu!

Zojuist getekend

 • Anoniem (6 maanden)
 • lucie amse (1 jaar 2 maanden)
 • Sandra Reyneke (1 jaar 2 maanden)
 • Mj Kuster (1 jaar 2 maanden)
 • Dyaluna Espinola (1 jaar 2 maanden)
Deel deze campagne