Missie en visie

varkens-missie

Visie

De mens gedraagt zich al eeuwenlang als absolute alleenheerser over alles wat leeft. De natuur wordt gezien als grondstof: alles van waarde wordt verbruikt en de rest vervuild. Dieren zijn er om op te eten of te bezitten. Wilde dieren worden gedoogd zolang we er geen last van hebben, anders worden ze verjaagd of gedood. En elk jaar wordt hun leefgebied kleiner.

Ons economische model is gebaseerd op constante groei, een onmogelijk streven op een wereld met beperkte ruimte en grondstoffen. Deze omgang met de aarde leidt onherroepelijk tot onze eigen ondergang.

Varkens in Nood ziet een toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur. Een wereld waarin de mens zich gedraagt als rentmeester over de aarde. Waarin de mensheid beseft dat we de aarde tijdelijk in bruikleen hebben van onze kinderen. En dat we haar ongeschonden (of liever nog, in een betere staat) moeten doorgeven aan komende generaties.

Wij zien een toekomst waarin plantaardige voeding de norm is, eventueel aangevuld met kleine porties kweekvlees. De intensieve veehouderij bestaat niet meer, en er is veel ruimte voor natuur en wilde dieren.

Als goed rentmeester zorgen we ervoor dat alle dieren een leven hebben dat recht doet aan hun natuurlijke behoeftes. 

missie

Het is onze missie om een einde te maken aan het leed van varkens in de veehouderij en varkens een leven te geven dat past bij hun natuurlijke gedrag. Het is een smet op onze samenleving dat deze intelligente dieren hun leven lang opgesloten worden in een wreed systeem waarin hun waarde alleen wordt berekend op basis van een zo effectief mogelijk productieproces van geboorte naar slacht.

Varkens in Nood strijdt elke dag om de positie van varkens te verbeteren en het publiek te informeren over de misstanden in de varkensindustrie. 

We eten zelf geen dierlijke producten maar we begrijpen dat de overgang naar een plantaardig dieet voor sommige mensen een langzame transitie kan zijn die wellicht generaties kan duren. Tot die tijd, zijn we blij met elke verbetering van de levensomstandigheden voor varkens. 

Deel deze pagina

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)