Onze organisatie

Varkens in Nood bestaat uit een klein team van campagnevoerders, inhoudelijk medewerkers en juristen. Er werken 5 betaalde krachten, enkele vrijwilligers en soms stagiaires. Wij werken graag in een klein en hecht team; zo kunnen we snel en slagvaardig opereren, tegen lage kosten.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn hoog opgeleid en zeer gemotiveerd. De salarissen zijn zeer gematigd; we werken vanuit idealisme en niet voor het geld. Zo verdient de directeur een stuk minder dan de laagste schaal die de vfi (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) aanhoudt. Hieronder een foto van Hans Baaij, directeur van Varkens in Nood.

Hans Baaij
Hans Baaij

Samenwerking Dier&Recht

Varkens in Nood werkt nauw samen met Dier&Recht. Samen maakten we onder andere een einde aan het castreren van biggetjes, brachten we massale overtredingen in de vee-industrie aan het licht en werden veetransporten verbeterd. De inhoudelijke en juridische kennis van Dier&Recht sluit uitstekend aan bij de campagnes en projecten van Varkens in Nood. De successen en activiteiten van Varkens in Nood en Dier&Recht worden gebundeld in één donateursmailing en digitale nieuwsbrief. Zo zijn er minder kosten en blijft er meer geld over voor de dieren.

Oprichting Varkens in Nood

Varkens in Nood is in 1997 - ten tijde van de varkenspest - opgericht door schrijver J.J. Voskuil en fiscaal jurist Hans Baaij. Nederland was, net als Voskuil, geschokt door de televisiebeelden en krantenfoto’s van de miljoenen varkens die in grijpers werden afgevoerd. Voskuil besloot zijn bekendheid als schrijver in te zetten voor de dieren die hij een warm hart toedraagt. Met zijn echtgenote deed hij een oproep aan mensen om in de landelijke dagbladen gezamenlijk grote advertenties tegen de vee-industrie te plaatsen. Hieraan werd massaal gehoor gegeven. Wat bedoeld was als een eenmalige actie, werd het begin van Varkens in Nood. 

Voskuil stond in Nederland aan de wieg van een nieuw soort dierenbescherming, een beweging zonder activisten maar gesteund door talloze schrijvers en andere bekende Nederlanders. Na het verdwijnen van de actiegroep 'Lekker Dier' was er in Nederland nauwelijks nog aandacht voor de miljoenen dieren in de vee-industrie, maar door de Voskuilen kwam daar in 1997 verandering in.

Deel deze pagina

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)