Angst en verwondingen bij laden

Angst en verwondingen bij laden

Het laden van de varkens staat bekend als het meest stressvolle moment van het transport. De varkens verlaten hun vertrouwde omgeving, ontmoeten soms nieuwe dieren en bevinden zich ineens in een onbekende omgeving. Voor het welzijn van het varken is het essentieel dat het laden rustig gebeurt. Het varken is namelijk een prooidier. Snelle en plotselinge bewegingen worden gezien als gevaar, net als plotselinge geluiden. Bovendien is een varken gevoelig voor contrasten en kan hij diepte en afstand slecht inschatten. Een schaduw, lichtstrook, overgang naar een ander type vloer of een vreemd object kan voor een varken al beangstigend zijn. Een schaduw kan bijvoorbeeld worden aangezien voor een gat in de vloer. Het varken zal dan niet door durven te lopen maar stoppen of teruglopen. Daarnaast zijn veel varkens niet gewend aan daglicht, waardoor ze het eng vinden om de stal te verlaten.

Toch worden varkens vaak in razend tempo opgedreven en ingeladen om zo tijd en kosten te besparen. Hierdoor glijden varkens uit, vallen ze, verwonden ze zichzelf en ontstaat er veel angst. Om varkens sneller te doen laten lopen, worden vaak elektrische prikkers of puntige voorwerpen gebruikt. Ook worden varkens opgejaagd door tegen ze te schreeuwen of ze een tik te geven. Hierdoor neemt de angst verder toe.

Uit onderzoek blijkt dat hoe sneller varkens geladen worden, hoe meer stress de dieren hebben en hoe groter het risico op sterfte is. Stress uit zich onder andere in een hogere hartslag en meer gegil. Bij het laden komen valpartijen, uitglijden en geschreeuw van varkens veelvoudig voor.

Deel deze misstand

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)