Onvoldoende controle

Onvoldoende controle

Wettelijk is voorgeschreven dat de varkenshouder ieder varken eenmaal per dag dient te controleren. In de praktijk worden deze controles zeer oppervlakkig en gehaast uitgevoerd en niet zelden overgeslagen. Bovendien is er vaak onvoldoende kennis over diergedrag- en gezondheid om de varkens goed te kunnen controleren. Hierdoor worden zieke varkens vaak niet of (te) laat opgemerkt, waardoor zij slachtoffer worden van agressie, staartbijterij en kannibalisme.

Deel deze misstand

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)