Onvoldoende controle

Onvoldoende controle

Wettelijk is voorgeschreven dat de varkenshouder ieder varken eenmaal per dag dient te controleren. In de praktijk worden deze controles zeer oppervlakkig en gehaast uitgevoerd en ook regelmatig overgeslagen. Bovendien is er vaak onvoldoende kennis over diergedrag- en gezondheid om de varkens goed te kunnen controleren. Hierdoor worden zieke varkens soms niet of (te) laat opgemerkt, waardoor zij slachtoffer worden van agressie, staartbijten en kannibalisme.

Deel deze misstand