Misstand #5: Zieke dieren blijven in de groep

Wettelijk is voorgeschreven dat zieke of gewonde dieren onmiddellijk verzorgd, en zo nodig afgezonderd moeten worden in een passend onderkomen met droog strooisel. Wanneer het dier niet beter wordt, dient er een dierenarts te worden ingeschakeld. In de praktijk blijven zieke en gewonde dieren vaak onopgemerkt, of ze worden niet behandeld. Er wordt gehoopt op spontaan herstel, om dierenartskosten te besparen. 

Van alle varkens maakt 10% tot 20% een ziekte door die duidelijk zichtbaar is. Eén op de tien van deze varkens is dusdanig ziek dat het dier eigenlijk naar een ziekenboeg moet om in alle rust te herstellen. Vaak gebeurt dit niet omdat de boer het niet praktisch vindt of geen zieke dieren wil verslepen. Deze (ernstig) zieke dieren blijven dan in de groep en worden het slachtoffer van bijterijen, agressie en kannibalisme. Op jaarbasis gaat het om zo’n 250.000 tot 500.000 varkens. Het leed van deze varkens wordt enorm onderschat. De varkens kunnen niet vluchten of zich verbergen, worden belaagd door verveelde soortgenoten en leven voortdurend in angst.

In een enkel geval zal men het dier wel naar de ziekenboeg brengen, in de hoop dat het uit zichzelf beter wordt of sterft. Of er wordt gewacht tot de dierenarts zijn vaste ronde maakt en hij alle ernstig zieke varkens in één keer kan euthanaseren. Maar aangezien de meeste varkenshouderijen maar één keer in de twee tot vier weken een dierenarts op bezoek krijgen, moeten zieke varkens soms weken wachten tot ze uit hun lijden worden verlost.

Lees meer over onze campagne

Help de varkens in de vee-industrie!

DONEER NU

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood