Niet kunnen wroeten

Niet kunnen wroeten

In de natuur besteden varkens het grootste deel van hun actieve tijd (75%) aan het verkennen van de omgeving en het zoeken naar voedsel. Een varken is per dag zes tot zeven uur bezig met het bij elkaar sprokkelen van voedsel (foerageren). Biggen vertonen al foerageergedrag wanneer ze nog geen week oud zijn. Dit doen ze door met hun neus in de grond om te wroeten. In de vee-industrie krijgen de dieren het voedsel kant en klaar voorgeschoteld.

De behoefte om te wroeten is diep verankerd in het varken: ook in prikkelarme omgevingen wil het hedendaagse varken als vanouds foerageren en verkennen. Omdat varkens dit in de kale hokken van de vee-industrie niet kunnen, raken ze gefrustreerd en zullen ze de behoefte om te foerageren op elkaar projecteren. Dit leidt tot gestoorde en stereotiepe gedragingen zoals staartbijten, oorbijten, overmatige agressie en stangbijten.

Deel deze misstand