Geen modderbad

Geen modderbad

Varkens kunnen niet zweten of zichzelf wassen. Op warme dagen nemen varkens daarom graag een modderbad om af te koelen en zichzelf schoon te maken (bij varkens noemen we dit 'zoelen'). In de vee-industrie hebben de varkens geen modderbad. Op zomerse dagen kan het extreem warm worden in de varkensstallen. Als het buiten 30°C is, kan het in de stallen wel 35-40°C worden. Omdat varkens heel slecht tegen hitte kunnen, onder andere omdat ze niet kunnen zweten, neemt de ademhalingsfrequentie enorm snel toe, tot soms meer dan 100 ademhalingen per minuut (14 ademhalingen is normaal).

Met name de lacterende zeugen (zeugen met biggen) en zware vleesvarkens zien zich bij extreme hitte soms genoodzaakt om in hun eigen ontlasting en urine te rollen en zo af te koelen. Dit terwijl varkens hele zindelijke dieren zijn en een afkeer hebben van mest. De meeste onderzoekers stellen daarom dat het rollen in de eigen ontlasting abnormaal gedrag is en duidt op een slecht welzijn.

Deel deze misstand