32.499 handtekeningen tegen mestkelders in de vee-industrie!

32.499 handtekeningen tegen mestkelders

Onze petitie tegen het gebruik van diepe mestkelders in de vee-industrie is deze week overhandigd aan minister Schouten en de Tweede Kamer. Meer dan 32.000 ondertekenaars vinden het niet aanvaardbaar dat varkens boven een open riool vol met hun uitwerpselen moeten leven. De petitie is een belangrijke stap naar politieke aandacht voor deze misstand.

Giftige gassen in de stal

De meeste varkens in de vee-industrie staan hun hele leven op roostervloeren. Uitwerpselen vallen door de roosters en worden opgevangen in een diepe put. Handig voor de varkenshouders, want de mest en urine kunnen zo makkelijk afgevoerd worden. Maar voor de varkens is het verschrikkelijk. Zij staan boven een open riool waarin het giftige gas ammoniak ontstaat. Dit gas veroorzaakt ernstige luchtwegproblemen én tast de roostervloeren aan waardoor deze regelmatig instorten. Varkens vallen dan in de mestput en verdrinken in hun eigen mest. Daarnaast vormen de licht ontvlambare mestgassen een groot risico op stalbranden en explosies.

Petitie vraagt om verbod

Varkens in Nood roept minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met de petitie op om het gebruik van gevaarlijke mestputten zo snel mogelijk te stoppen. We willen een verbod op nieuwbouw van stallen met diepe mestkelders. Ook is onderzoek nodig naar diervriendelijke opties om bestaande mestputten mee te vervangen.

De petitie werd door 32.499 medestanders ondertekend en is deze week overhandigd aan de minister en aan de commissie van LNV in de Tweede Kamer. De overhandiging moest door de coronamaatregelen digitaal gebeuren.   

Mestkelders op politieke agenda

Onze petitie wordt in januari in de Tweede Kamer besproken tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie van LNV. Ook is de petitie in behandeling bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van LNV. Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid voor dieren in de veehouderij. Het is goed nieuws dat deze partijen het gebruik van mestkelders én het dierenleed dat ze veroorzaken zullen bespreken. We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Alle ondertekenaars, hartelijk dank voor jullie steun!

Wil je op de hoogte blijven van onze strijd tegen de mestkelders? Schrijf je in op de nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.