Acht EU-lidstaten verzetten zich tegen verbod op verre veetransporten

varkens op transport
De transporten van levende dieren naar landen buiten de Europese Unie kunnen dagen en soms weken duren. Veel dieren komen uitgeput aan op de plaats van bestemming.

Acht EU-lidstaten proberen een verbod op de export van levende dieren naar landen buiten de EU te blokkeren. Portugal, Spanje, Frankrijk, Ierland, Griekenland, Roemenië, Letland en Litouwen stuurden hun argumenten in een paper aan de EU. Dit document wordt besproken tijdens de bijeenkomst van Europese landbouwministers op 30 januari. Het is van groot belang dat onze landbouwminister Adema zich tegen dit document verzet. Samen met andere dierenwelzijnsorganisaties roepen wij hem op om zich hard te maken voor een verbod op langeafstandstransporten van levende dieren.

De transporten van dieren naar landen buiten de Europese Unie kunnen dagen en soms weken duren. De dieren lijden onder extreme temperaturen en krijgen vaak te weinig eten, drinken en rust. Veel dieren komen uitgedroogd en uitgeput aan op de plaats van bestemming.

Nieuwe EU-regels diertransport

In mei 2020 kwam de Europese Commissie met een strategie om de voedselketen ‘van boerderij tot bord’ duurzamer te maken (de Farm to Fork-strategie). Als onderdeel hiervan moeten er eind 2023 strengere EU-regels zijn voor diertransporten.

Poging tot afzwakking

De paper van de acht lidstaten beschrijft het transport van dieren als “cruciaal voor de normale werking van de Europese dierlijke productiesystemen”. Daarnaast zou het verbod landen buiten de EU dwingen om dieren te importeren van verder weg gelegen landen met minder ontwikkelde dierenwelzijnswetgeving. Ook benadrukken ze de noodzaak om het economische concurrentievermogen van landbouwbedrijven in de EU te beschermen. Het is geen verrassing dat deze acht lidstaten zelf de meeste levende dieren exporteren naar landen buiten Europa.

De paper ondermijnt eerdere documenten die vorige zomer zijn gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van landbouwministers. Daarin vragen dertien lidstaten (waaronder Nederland) om ambitieuze veranderingen van de EU-regelgeving voor diertransport. Zij pleiten onder andere voor een maximale reistijd van acht uur voor transporten naar slachthuizen. Daarnaast willen ze de transporten met levende dieren stapsgewijs vervangen door het vervoeren van vlees, karkassen en genetisch materiaal.

Minister Adema, houd uw poot stijf!

Minister Adema schrijft in een Kamerbrief dat hij in Europees verband al kenbaar heeft gemaakt dat Nederland voorstander is van het beëindigen van transporten van levende dieren naar landen buiten de EU. Varkens in Nood roept hem in een brief op om zich bij zijn Europese collega’s hard te (blijven) maken voor een verbod op deze dieronvriendelijke transporten om miljoenen dieren extra leed te besparen!

Deel dit artikel