Beloofd is beloofd!

varkens staartjes couperen afbranden
Al meer dan twintig jaar geleden beloofde het toenmalige kabinet dat het afbranden van varkensstaartjes uiterlijk in 2022 moest stoppen

Dieren niet langer aanpassen aan het stalsysteem, maar stalsystemen aanpassen aan de dieren. Achtereenvolgende kabinetten beloven ons al meer dan 20 jaar dat dit uiterlijk in 2022 geregeld moet zijn. Maar nu het dan eindelijk zover is, verbreekt landbouwminister Adema deze belofte en negeert hij de al aangenomen wetswijziging. Onacceptabel! Teken de petitie en roep de minister op: beloofd is beloofd!

Al meer dan twintig jaar beloven kabinetten om het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren:

2001 - Commissie Wijffels

Al in 2001 vraagt de toenmalige minister van LNV een denktank onder leiding van Herman Wijffels (voorzitter van de Sociaal-Economische Raad) om een advies over de toekomst van veehouderijsector in Nederland. De Commissie Wijffels windt er geen doekjes om:

“In de hoogst ontwikkelde stedelijke samenleving die wij nu hebben, past de historisch zo gegroeide huidige veehouderij niet meer. Economisering en schaalvergroting hebben zelfs tot amorele verschijnselen geleid. Behalve op het gebied van dierenwelzijn leidt de huidige intensieve veehouderij ook op milieugebied tot problemen. De intensieve veehouderij, zoals die nu functioneert, kan straks niet meer.

2002 - Kabinet-Kok II

Een jaar later doet D66-minister Brinkhorst (LNV) namens het kabinet een stevige belofte:

“Binnen 10 tot 20 jaar moet de veehouderij en de houderij van gezelschapsdieren zijn omgebogen in de richting van het perspectief van het soorteigen gedrag. Het houderijsysteem is daarbij aangepast aan het dier in plaats van dat het dier is aangepast aan het houderijsysteem.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Varkens in Nood tijdlijn
Minister Adema breekt een twintig jaar oude belofte en laat de vee-industrie bepalen wat 'dierwaardig' is.

2007 - Kabinet-Balkenende IV

In 2007 herhaalt CDA-minister Verburg (LNV) deze belofte. Ook zij noemt 2022 als uiterlijke datum:

“Gehouden dieren kunnen behoeften voortvloeiend uit hun natuurlijk gedrag uiten, krijgen daglicht, hebben voldoende ruimte en ondergaan geen fysieke ingrepen als gevolg van de wijze van het houden. (…) Ik hanteer (…) hiervoor een tijdshorizon van 15 jaar.”

2021 – Het parlement

Bijna vijftien jaar later is het dan eindelijk zo ver! Het parlement (Eerste en Tweede Kamer) stemt in met de vernieuwde Wet dieren. Dieren mogen vanaf 2023 niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem wordt aangepast aan de dieren.

2022 – Kabinet-Rutte IV

Maar dan: minister Adema breekt de meer dan twintig jaar oude belofte en negeert de al aangenomen wetswijziging. De minister komt met een alternatief plan om met de sectorpartijen in de vee-industrie en slechts één dierenwelzijnsorganisatie een Convenant Dierwaardige Veehouderij te sluiten. Een convenant is een afspraak tussen de overheid en een of meerdere andere partijen. Op basis van dat convenant wil de minister de vernieuwde wet dan opnieuw wijzigen. Oftewel, de minister zoekt een 'geitenpaadje' om de vee-industrie te vriend te houden. Over de rug van miljoenen dieren.

2023 – De vee-industrie mag bepalen wat ‘dierwaardig’ is?

Dit betekent dat de huidige intensieve veehouderij zelf mag gaan meebepalen wat een ‘dierwaardige veehouderij’ is. Wij vinden het onacceptabel dat de minister op deze manier de beloftes aan de dieren niet nakomt en roepen de minister op de vernieuwde wet niet te wijzigen. Beloofd is beloofd!

Wil jij ook dat de minister zich aan de bestaande wet houdt? Teken de petitie!

Deel dit artikel
Erik Peschier

Varkens hebben recht op een leven vrij van pijn en gevangenschap, maar worden in onze samenleving behandeld als product. Wanneer je je eenmaal bewust bent van het gigantische dierenleed dat het huidige voedselsysteem veroorzaakt, laat dit je niet meer los. Als inhoudelijk medewerker en campaigner zet ik me daarom elke dag in om dit te veranderen. Door bewustzijn te creëren, de rechten van dieren te verdedigen en wetgeving te beïnvloeden werk ik aan een wereld waarin alle varkens bestaansrecht hebben en een leven kunnen leiden waar ze recht op hebben.