Bezwaar tegen vergunning Knorhof (Straathof)

Stalbrand

Bij de Provincie Gelderland en bij de Gemeente Buren is door Varkens in Nood, Dier&Recht en Leefbaar Buitengebied een verzoek ingediend om de bestaande omgevingsvergunning van Straathof voor de Knorhof in te trekken. Dat verzoek wordt gevolgd door een bezwaar tegen het verstrekken van een nieuwe vergunning.

Straathof

Straathof is eigenaar van meerdere in opspraak geraakte megastallen. Dieptepunt was het verbranden en stikken van 24.000 varkens bij een brand in Erichem. Straathof heeft een beroepsverbod in Duitsland. Een petitie van Varkens in Nood met 59.183 handtekeningen heeft geleid tot een aangenomen motie in de Tweede Kamer om beroepsverboden zoals die van Straathof voor heel Europa te laten gelden.

Vergunningen

Ondanks het Duitse beroepsverbod heeft de gemeenteraad van Buren in principe ingestemd met herbouw, business as usual dus. Bij de gemeente en bij de provincie hebben de drie stichtingen een verzoek ingediend om de huidige vergunning in te trekken. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan zal de zaak in hoger beroep voorgelegd worden aan de Raad van State. Zodra Straathof een aanvraag indient voor herbouw, zal ook daar bezwaar tegen aangetekend worden.

Voor brand was gewaarschuwd

De lokale PvdD heeft in de afgelopen jaren meerdere moties ingediend om de brandveiligheid van stallen in de gemeente Buren te verhogen. Onder leiding van de VVD zijn die moties verworpen en is er niets gebeurd. De VVD maakt ook in Buren haar reputatie van meest harteloze, dieronvriendelijke partij van Nederland waar. Zelfs het CDA was afgelopen week voor extra maatregelen tegen Straathof.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)