Cameratoezicht nu ook in kleine slachthuizen verplicht

31 juli 2019
Petitiebord cameratoezicht

Eindelijk gaat minister Schouten cameratoezicht ook verplichten in middelgrote en kleinere slachterijen. Een groot succes in onze campagne voor verplicht en transparant cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen. Maar hoe onafhankelijk is de controle als de beelden in handen van het slachthuis blijven?

Succes voor de dieren

Varkens in Nood strijdt al jaren voor het verplicht stellen van cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen. Vorig jaar ondertekenden ruim 30.000 mensen onze petitie en in het debat dat hierop volgde drongen meerdere Kamerleden er bij de minister op aan om nu echt haast te maken met maatregelen. Die oproep is gehoord! 

Na de grote slachthuizen met permanent toezicht is de volgende stap uitbreiding van cameratoezicht bij middelgrote en kleinere slachterijen, aldus de minister in haar haar Kamerbrief van29 juli. Dat is een  broodnodige aanvulling aangezien permanent toezicht in kleine slachthuizen niet verplicht is. Het gaat om ongeveer 60 slachterijen, die de NVWA de komende maanden zal bezoeken om te komen tot vergelijkbare afspraken als met de grote slachthuizen.

Een groot succes! Want wát er ook met de beelden gebeurt, het is aangetoond dat mensen zich beter gedragen als er een camera op ze gericht is, ze weten immers dat hun gedrag mogelijk (later) bekeken kan worden.

Nog een lange weg te gaan

Hoewel dit concrete winst is voor de dieren zijn de gemaakte beelden nog steeds in bezit van het slachthuis. Varkens in Nood wil dat beelden, inclusief geluid, buiten het slachthuis en onafhankelijk bekeken kunnen worden. Want de NVWA inspecteurs die de beelden nu mogen bekijken, doen dat nog steeds onder werktijd, terwijl ze vaak toch al in het slachthuis aanwezig zijn. Zorgelijk is bovendien dat de minister wederom spreekt van ‘vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven’.

Pilot cameratoezicht

Daar komt bij dat de resultaten van de lopende pilot met cameratoezicht zeer teleurstellend zijn. Na evaluatie wordt geconcludeerd dat het cameratoezicht in de pilot ‘slechts één lichte onregelmatigheid’ heeft opgeleverd. Dat betekent ófwel dat de regels tijdens deze pilot heel netjes zijn nageleefd, óf dat er te weinig wordt opgemerkt tijdens de pilot. Laten we hopen op het eerste, maar laten we ook realistisch zijn: we weten dat de NVWA als het gaat om dierenwelzijn vaak niet kritisch genoeg is.  

Volledige transparantie nodig

Dat cameratoezicht nu ook verplicht wordt in kleinere slachthuizen is een geweldig succes en een forse stap in de goede richting. Het is echter bijzonder jammer dat de minister niet verder heeft durven te gaan. Pas wanneer de beelden vrij toegankelijk worden, inclusief geluid, weten we of de wantoestanden echt tot het verleden behoren.

We zullen dan ook blijven vechten voor volledige transparantie in de slachthuizen.

Blijf op de hoogte van dit dossier, maar ook van onze andere campagnes via onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)