Debat in Tweede Kamer: "Het is geen feest om als één van de twaalf miljoen varkens te moeten leven in de Nederlandse veehouderij"

Biggen

Vandaag is er in de Tweede Kamer urenlang gedebatteerd over de misstanden in de varkenshouderij. D66 vroeg dit debat aan n.a.v. de campagne van Varkens in Nood over zieke varkens en de schokkende undercoverbeelden. Het ging er heet aan toe. Een heel mooi begin van een gezonder leven voor varkens! Maar nog geen zicht op extra handhaving.

Geschokt door beelden

Overduidelijk was dat vrijwel alle politici walgden van de door ons naar buiten gebrachte beelden. Minister Schouten gaf nogmaals aan dat zij er ook van geschrokken is. Er volgde een stevig debat, met uitspraken zoals van Frank Futselaar van SP: “De kern is dat het geen feest is om als één van de twaalf miljoen varkens in de Nederlandse veehouderij te moeten leven”  en van Tjeerd de Groot van D66: “Ook uit het rapport van de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van de varkenssector blijkt dat er een grote druk is op de gezondheid van de varkens onder de huidige manier van houden. Het controlesysteem moet veranderen.”

Biggensterfte, stalbranden, staartjes, zieke varkens en slechte lucht

Een uitgebreid debat over de misstanden in de varkenshouderij, dat is goed nieuws voor de varkens! Uiteraard werden er veel onderwerpen behandeld waar Varkens in Nood al jaren campagne voor voert. Zo riep Esther Ouwehand (PvdD) net als wij op om te stoppen met het doorfokken op steeds grotere worpen. Rik Grashoff (GroenLinks) riep op om, omwille van dierenwelzijn én om het mestoverschot te verkleinen, de varkensstapel in te krimpen. En William Moorlag (PvdA) wil het dierenwelzijn verhogen door de eigen systemen van de sector streng te laten controleren. Zelfregulering is niet genoeg, lijkt de boodschap van velen. En daar zijn wij het natuurlijk hartgrondig mee eens!

Beloftes minister

Zoals gebruikelijk wordt er niet toegezegd wat wij graag zouden zien: veel strengere controles van de wet door de NVWA, en strenge maatregelen voor overtreders, die bij herhaalde overtredingen ook een verbod moeten krijgen om dieren te houden.

Maar minister Schouten deed toch wel wat andere toezeggingen, die hoop geven en die wij scherp zullen blijven volgen:

  • Het algemene beeld uit ons rapport is bij het ministerie bekend en dat ontkennen ze ook niet. De minister is met de varkenssector in gesprek om de problemen versneld aan te pakken.
  • Heel mooi nieuws is dat de minister aankondigt dat er een ‘benchmark’ komt voor dierenwelzijn en -gezondheid! Klinkt ingewikkeld, maar dat betekent eigenlijk vooral dat ieder varkensbedrijf straks een cijfer krijgt voor de gezondheid (en daarmee het welzijn) van de varkens. Zo kan iedere boer zichzelf vergelijken met andere boeren en kunnen de probleembedrijven aangepakt worden.
  • De 200 miljoen euro die beschikbaar is voor het saneren van de varkenshouderij zal vrijwel zeker gebruikt worden om bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke eisen uit te kopen. Dat betekent (iets) minder varkens in Nederland. En een afname van slecht lopende bedrijven die niet meer kunnen investeren in dierenwelzijn.
  • Het plan van de minister voor een verbetering van brandveiligheid in stallen wordt voor de zomer gepresenteerd. Wij zijn heel benieuwd en hopen dat er daadwerkelijk goede stappen gezet worden.
  • Vóór de zomer komen er nieuwe cijfers over biggensterfte. De sector heeft al tien jaar de tijd gehad om de sterfte te laten dalen en dat is nog steeds niet gelukt. De minister belooft dat ze maatregelen neemt als de nieuwe cijfers geen verbetering laten zien.
  • Minister Schouten geeft net als haar voorganger Van Dam aan dat ze vindt dat “een zeug haar eigen biggen moet kunnen grootbrengen”.
  • De minister van Justitie is bezig een plan te schrijven om een houdverbod voor dierhouders beter mogelijk te maken. (Meerdere politici blijven daarop hameren sinds onze petitie voor een beroepsverbod voor varkensbaron Straathof.)
  • En last but not least: nog voor de zomer komt er voor varkenshouders een duidelijke advies waar afleidingsmateriaal aan moet voldoen. Want ook de minister lijkt het met ons eens te zijn dat het gangbare afleidingsmateriaal, een ketting met een harde bal, helemaal niets te maken heeft met de wroet- en onderzoeksbehoefte van de slimme varkens!

Kortom, de minister krijgt het nog druk! Wij zijn heel benieuwd naar de resultaten en zullen druk blijven uitoefenen.

Ondertussen vinden wij ook dat er écht meer moet worden gedaan aan handhaving door de NVWA. Wij zullen dus ook zeer snel onze petitie ‘Zorg voor zieke varkens’ aan de Kamer gaan aanbieden. Heb jij al getekend?

Kraamstal met enorm veel stof

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.