Ziek van de intensieve veehouderij

Gesloten

Ziek van de intensieve veehouderij

33.072 mensen hebben getekend!

33.072

Horrorbeelden uit de Nederlandse varkensindustrie

Dit zijn recente undercoverbeelden uit Nederlandse varkenshouderijen. Ze tonen het schokkende leven van zieke en gewonde varkens. De varkenssector zal waarschijnlijk zeggen dat de beelden niet representatief zijn. Helaas zijn ze dat wel. Het gaat om opnames uit gewone Nederlandse varkensstallen waar goedkoop vlees geproduceerd wordt. Bij herhaalde bezoeken werd steeds dezelfde ellende aangetroffen.

Wie durft er nog goedkoop varkensvlees te eten?

Heb je de beelden gezien? Stel jezelf dan deze vraag: kan ik het ethisch, en voor mijn eigen gezondheid en die van mijn kinderen, nog verdedigen dat ik vlees eet van varkens die zo ziek zijn?

Varkens zijn massaal ziek

De leefomstandigheden van varkens zijn vaak erg zwaar. Slecht voer, vervuilde lucht, harde vloeren, stress, verveling, pijnlijke ingrepen. De meesten zijn ziek. Ze hebben ontstekingen (meer dan de helft heeft een long- of borstvliesontsteking!), maagzweren, wonden, abcessen… En heel veel varkens zijn kreupel. 

Wat kun jij doen?

 1. Teken onze petitie. De Wet dieren is heel duidelijk over de wijze waarop varkens verzorgd moeten worden, maar overtredingen zijn meer regel dan uitzondering. Wij roepen landbouwminister Schouten op om eindelijk de wet te handhaven. Hoe meer mensen ons steunen, hoe sterker we staan. Help de varkens en sluit je aan!
   
 2. Stop met het eten van dit soort varkensvlees en moedig anderen aan dat ook te doen.

Video

Deel deze campagne
Gesloten

Ja, ik teken voor zorg voor zieke dieren! 

De slechte leefomstandigheden in de intensieve varkenshouderij maken dieren massaal ziek. Zieke en gewonde varkens worden vaak aan hun lot overgelaten. Dat is wettelijk verboden en onacceptabel. Ik eis dat zieke varkens de zorg krijgen die ze nodig hebben!

Lees hier de volledige tekst

Petitietekst 'Ziek van de intensieve veehouderij'

Aan minister Carola Schouten,

Ik maak me grote zorgen over de miljoenen varkens die ziek worden door de wantoestanden in de intensieve varkenshouderij. Weinig leefruimte, smerige vloeren, ongezonde lucht, verontreinigd drinkwater, eenzijdig voer, te snelle groei, afwezigheid van daglicht, onvoldoende individuele zorg – dat is het ziekmakende bestaan van miljoenen varkens in Nederland.

Miljoenen zieke varkens

De grootschalige productie van goedkoop varkensvlees betekent een aanslag op de gezondheid van de dieren:

 • Vijftig procent van de varkens heeft luchtwegproblemen
 • Zeventig procent heeft kraakbeenproblemen
 • Negentig procent heeft een maagaandoening, die zich bij honderdduizenden varkens ontwikkelt tot een maagzweer
 • Eén op de tien zeugen heeft blaasontsteking
 • Honderdduizenden biggen sterven aan infecties
 • Onder varkens van alle leeftijden komt diarree voor
 • Dieren met open wonden en abcessen moeten zich zonder verzorging zien te redden

De wet wordt overtreden

De Wet dieren is heel duidelijk over de noodzakelijke verzorging van varkens:

 • Degene die een dier houdt, draagt er zorg voor dat een dier dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd. - Artikel 1.7 onder c. Besluit houders van dieren
 • Een ziek of gewond dier wordt zo nodig afgezonderd in een passend onderkomen dat zo nodig is voorzien van droog strooisel. - Artikel 2.4, lid 4 Besluit houders van dieren
 • Het is houders van dieren verboden aan de dieren de nodige verzorging te onthouden. - Artikel 2.2, lid 8 Wet dieren
 • De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties in de omgeving van het dier zijn niet schadelijk voor het dier. - Artikel 2.5, lid 4 Besluit houders van dieren
 • Het toegediende voer en drinken alsmede de wijze van toediening brengen het dier geen onnodig lijden of letsel toe. - Artikel 2.4, lid 7 Besluit Houders van Dieren
 • Maar de wet wordt niet gehandhaafd!

Mijn oproep

Ik roep de overheid op om maatregelen te nemen tegen de ernstige gezondheidsproblemen bij varkens en het gebrek aan zorg voor zieke dieren – door de bestaande wetten eindelijk te handhaven!

 

Hoogachtend,

Voor- en achternaam (worden automatisch ingevuld)

Statusbericht


Deze campagne is afgelopen
Meer doen voor de varkens?
Doneer nu!
Deel deze campagne