Eerste zitting in rechtszaak tegen Vlees.nl

Medewerkers van Dier&Recht maken zich op voor de eerste zitting in de zaak tegen Vlees.nl

Vorig jaar werd Varkens in Nood door de Reclame Code Commissie in het gelijk gesteld: Vlees.nl was schuldig aan het uiten van misleidende mededelingen. Vlees.nl weigert echter om de misleidende informatie te verwijderen, daarom leggen we deze zaak vandaag voor aan de rechter!

Misleidende uitspraken
Vlees.nl is het uithangbord van de Nederlandse vleessector. Varkens in Nood diende een klacht in tegen de website vanwege de misleidende informatie over varkensvlees en de varkenshouderij. Zij schept een veel te rooskleurig beeld van de Nederlandse varkenshouderij om consumenten te verleiden tot het kopen van varkensvlees. De waarheid achter de productie van varkensvlees wordt verdraaid of zelfs volledig buiten beeld gehouden.

Misleidende beelden
Zo is op Vlees.nl een video te zien van varkens die dartelen in het stro, terwijl stro nauwelijks voorkomt in de varkensstal. Ook worden pasgeboren biggetjes getoond in de kraamstal bij hun moeder, waarbij de kraamkooi zorgvuldig buiten beeld wordt gehouden. En bij de videobeelden van het slachthuis wordt de zeer pijnlijke vergassing met CO2 angstvallig vermeden.

Misleidende teksten
Naast de misleidende beelden staan er op de site ook veel uitspraken die volstrekt niet overeenstemmen met de bittere realiteit in de intensieve veehouderij. Bijvoorbeeld:

  • ‘Belangrijk is dat voeding, huisvesting en verzorging zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke behoefte van het dier.’
  • ‘Een dier moet ‘vrij zijn van honger en gebrek’. Dat was een eeuw geleden al de stelregel in de veehouderij. Dit is nog steeds het uitgangspunt in de vleesketen.’

Het is al talloze keren aangetoond dat de huisvesting van varkens in de intensieve veehouderij geen enkele ruimte biedt voor het uiten van hun natuurlijke basisbehoeftes. Zo kunnen de varkens niet wroeten, geen nest maken en niet opgroeien in een sociaal familieverband. Zijn varkens dan in ieder geval vrij van honger en gebrek? Nee, ook dat is helaas niet het geval.

Wij zijn van mening dat Vlees.nl geen eerlijke voorlichting geeft aan consumenten. Hopelijk is de rechtbank het, net als de Reclame Code Commissie, met ons eens. We wachten vol vertrouwen op de uitspraak!

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood