Eindelijk strengere maatregelen tegen stalbranden

Stalbrand
Jaarlijks komen er zo’n 190 duizend dieren op afschuwelijke wijze om het leven in een stalbrand. Er komen nu maatregelen om het aantal stalbranden te verminderen.

Demissionair minister Schouten heeft maatregelen aangekondigd die dodelijke stalbranden moeten voorkomen. Het gaat vooral om betere beveiliging van elektra in en rond de stal, zodat de kans op kortsluiting kleiner wordt. Het is geweldig nieuws dat stallen veiliger worden! Toch moeten we niet vergeten dat de kans op brand nooit helemaal verdwijnt. Er zijn meer aanpassingen in de stal nodig om slachtoffers te voorkomen.

Jaarlijks honderdduizenden slachtoffers

Volgens een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet de Nederlandse overheid te weinig om stalbranden te voorkomen. Het gevolg? De afgelopen vijf jaar kwamen er jaarlijks zo’n 190 duizend dieren op afschuwelijke wijze om het leven in een stalbrand. Bij die slachtoffers zitten ieder jaar ook duizenden varkens. Het ijzingwekkende rapport was aanleiding voor minister Schouten van Landbouw om de brandveiligheid van stallen aan te pakken.

Verplichte controle moet kortsluiting voorkomen

Bij stalbranden die het gevolg zijn van kortsluiting door gebrekkige elektra vallen de meeste slachtoffers. Daarom wordt een jaarlijkse keuring van de elektra in en rond de stal vanaf 2023 wettelijk verplicht. Door schade op tijd te ontdekken en te herstellen, zullen veel stalbranden voorkomen worden. 

Extra maatregelen voor grote stallen

Bij grote stallen is het risico op veel slachtoffers groter. Voor deze stallen komen er extra maatregelen. Zo moet de ruimte waar de technische apparatuur staat brandveilig zijn. Dit was al het geval voor stallen die na 2014 gebouwd zijn, maar nu geldt het ook voor alle oudere stallen. Ook moet er op grote veehouderijen een medewerker aanwezig zijn die een cursus brandveiligheid heeft gevolgd.  

Vluchtweg ontbreekt in plannen

Het doel van de maatregelen is om het aantal stalbranden te verminderen. Helaas erkent minister Schouten zelf dat het niet mogelijk is om stalbranden altijd te voorkomen. Daarom is het teleurstellend dat er nog geen maatregelen zijn om de dieren in geval van brand te redden. Schouten stelt daarover alleen dat “onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dat kan worden bereikt”.

Wat Varkens in Nood betreft zou een verplichte uitloop voor varkens een goed begin zijn. Die uitloop kan gebruikt worden als vluchtweg uit de brand. Daar heeft ieder dier toch recht op?

Vind jij ook dat alle varkens een vrije uitloop verdienen? Teken hier de varkensvlees-pledge!  

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog voerde ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uit naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Dit wil ik veranderen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.