Europa: geld belangrijker dan welzijn van dieren op transport

Varken in vrachtwagen
Foto: Aitor Garmendia/Tras los Muros

Als het aan Europa ligt, blijven varkens de komende tientallen jaren lijden tijdens urenlange transporten. De nieuwe regels voor het vervoer van dieren die de Europese Commissie vorige week heeft voorgesteld, beschermen de varkens niet. Wij roepen de Nederlandse overheid op: zet alles op alles om deze regels veel strenger te maken!

Geld boven dierenwelzijn

De regels voor het vervoer van levende dieren in Europa worden de komende jaren aangepast. Een belangrijk moment voor de varkens, want zij hebben het zwaar tijdens transport. Ze moeten zich urenlang staande houden in krappe vrachtwagens, zonder eten of water. Maar de voorgestelde nieuwe regels vallen ontzettend tegen: op enkele verbeteringen na blijft het merendeel van de regels hetzelfde. In sommige gevallen gaan de dieren er zelfs op achteruit! Zoals gewoonlijk wegen de economische belangen van de vee-industrie weer zwaarder dan de belangen van de dieren.

Verre transporten gaan door

Met de nieuwe regels komt er geen verbod op langeafstandstransporten, behalve voor varkens die direct bij een slachthuis worden afgeleverd. Zij mogen niet langer dan 9 uur op transport. Daar hebben de bijna 6 miljoen Nederlandse varkens die ieder jaar naar buitenlandse stallen worden vervoerd dus niks aan. Zij mogen volgens het voorstel van de Commissie maar liefst 42 uur lang op transport mits die reistijd over 3 dagen wordt verdeeld.  

Geen bescherming tegen hitte

Het aanpassen van de regels was ook een perfecte kans om varkens beter te beschermen tegen oververhitting. Maar ook die nieuwe regels schieten tekort. Er zijn geen plannen om transporten op hete dagen te verbieden. Het vervoeren van varkens bij temperaturen boven 25 graden Celsius kan gewoon doorgaan, mits de reis niet langer duurt dan 9 uur. Terwijl de Commissie door wetenschappers is gewaarschuwd dat varkens bij die temperatuur al last krijgen van oververhitting.

Varkens hebben strengere regels nodig

Het is schandalig dat de voorgestelde regels zo weinig rekening houden met de dieren. Vooral omdat dit soort regels maar eens in de 20 à 30 jaar worden aangepast. Gelukkig is het voorstel van de Commissie nog niet definitief, alle Europese landen gaan hierover onderhandelen. Wij roepen de Nederlandse overheid dan ook met klem op: zet tijdens de komende onderhandelingen in Europa alles op alles om deze regels veel strenger te maken!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog voerde ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uit naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Dit wil ik veranderen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.