Forse toename verre varkenstransporten ondanks wensen kabinet

transport
Langdurige transporten met levende dieren veroorzaken immens dierenleed

Nederlandse varkenshouders laten steeds meer varkens slachten in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het eerste halfjaar van 2022 steeg de export van varkens met 17 procent ten opzichte van 2021. Vooral de toename van langdurige transporten naar landen als Spanje en Polen is zorgwekkend. Deze ontwikkeling staat haaks op de ambities van het kabinet om langeafstandstransporten met levende dieren te beperken.

Meer levende varkens op transport, over steeds langere afstanden

In de eerste helft van dit jaar gingen 436.314 levende varkens op transport naar slachterijen in het buitenland. Tijdens dezelfde periode in 2021 waren dat er nog 373.066.

Met name het vervoer over lange afstanden neemt fors toe. Het transport naar Spanje is met 53.352 varkens meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Daarnaast gingen er dit jaar ruim tien keer meer levende varkens naar Poolse slachterijen (37.451 dieren). Ook vervoerde Nederland meer varkens naar Slowakije, Hongarije en Roemenië. Landen die nou niet bepaald bekend staan om hun hoge mate van dierenwelzijn.

Extreme hitte tijdens transport

Op dit moment zucht Europa onder een hittegolf. In Spanje lopen de temperaturen op tot boven de 40°C. Met deze hoge temperaturen is het volstrekt onverantwoord om dieren te transporteren. Volwassen varkens krijgen snel last van hittestress bij een temperatuur boven de 25 graden.

Roep om minder vervoer levende dieren

In februari bracht het Europees Parlement advies uit aan de Europese Commissie voor een aanpassing van de Europese transportregels in 2023. Daarin wordt een maximale reistijd van 8 uur aanbevolen voor diertransporten naar het slachthuis.

Nederland, Denemarken, Duitsland, België en Zweden presenteerden deze week een position paper om de regels voor langeafstandstransporten aan te scherpen. Daarin staat onder meer dat diertransporten niet langer mogen duren dan 8 uur. Hoe geloofwaardig is de Nederlandse boodschap aan Europa als het de minister in eigen land niet eens lukt om de export aan banden te leggen?

Brandbrief Varkens in Nood

Varkens in Nood vraagt landbouwminister Staghouwer in een brandbrief welke stappen hij gaat ondernemen tegen de toename van langdurige buitenlandse transporten.

De Nederlandse en Europese overheid maken nadrukkelijk kenbaar dat er een einde moet komen aan de langeafstandstransporten met levende dieren. Het is ronduit bizar dat onze varkenssector nu doodleuk het aantal transporten naar verre bestemmingen verhoogt, alleen maar om de varkens daar goedkoper te laten slachten. 

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!