Geef varkens de kans om te spelen!

biggen spelen met een stroruif
Stro in een ruif is een gezellige bezigheid voor de hele groep!

Varkens die lusteloos in een kaal hok liggen. Het is een trieste werkelijkheid in de vee-industrie. Terwijl varkens juist zó graag spelen. Geschikte hokverrijking geeft ze daar de kans voor. Daarom deelt Varkens in Nood deze Sinterklaas stro uit aan de varkens.

Verveling in plaats van plezier

Varkens zijn echte groepsdieren. Ze doen het liefst alles samen: met de groep op zoek naar eten, dicht tegen elkaar aan slapen en met elkaar spelen. Het spelen begint al op zeer jonge leeftijd. Biggen van een paar dagen oud rennen als een dolle achter elkaar aan of zijn druk in de weer met alles wat ze maar als speelgoed kunnen gebruiken. Helaas nodigen stallen in de vee-industrie niet uit tot plezier. Varkens liggen zich een groot deel van de tijd te vervelen in een kaal hok. Dat is bijzonder triest, want de kans krijgen om te spelen is van enorm belang voor het welzijn van varkens. 

Spelen werkt aanstekelijk

Een varken dat speelt, heeft natuurlijk zelf plezier. Alleen al daarom zouden we varkens iedere mogelijkheid tot spelen moeten geven. Maar een spelend varken heeft ook een gunstig effect op zijn hokgenoten. Spelen werkt aanstekelijk: zodra één varken ermee begint, zullen anderen al snel meedoen. Daarom is het uitlokken van speelgedrag een goede manier om het welzijn van een hele groep varkens te verbeteren.

Sociale vaardigheden

Spelen is voor varkens niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor hun ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat biggen die meer spelen, opgroeien tot varkens met betere sociale vaardigheden. Zo zijn ze beter in staat om langdurige agressie te vermijden. Dat is een belangrijke eigenschap voor dieren die hun plek in de groep bepalen door te vechten. Varkens laten spelen, zorgt dus op den duur voor minder stress en verwondingen.

Stro laat varkens spelen

Hokverrijking speelt een grote rol in het speelgedrag van varkens: goede verrijking nodigt varkens uit tot spelen. En daar ontbreekt het in veel varkensstallen aan. Een plastic balletje waar maar één varken op kan kauwen, voegt voor de rest van de groep weinig toe. Varkens verdienen afleidingsmateriaal waar ze echt mee kunnen spelen, met elkaar. Varkens in Nood geeft deze Sinterklaas ruiven vol stro aan de varkens. Dat geeft wél vermaak voor de hele groep.

Geef jij varkens in de vee-industrie de kans om te spelen? Doneer een ruif vol stro!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.