'Goede bedoelingen tellen niet meer'

Varkens in de bio-industrie

,,De risico's van de veehouderij voor volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn worden maatschappelijk niet meer geaccepteerd.” Die stevige uitspraak deed Ed Nijpels, voorzitter van de SER-commissie Duurzame Veehouderij, gisteren tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

Volgens de oud-leider van de VVD is het noodzakelijk dat de overheid en het bedrijfsleven gezamenlijk het heft in handen nemen. ,,Partijen moeten worden afgerekend op resultaten en niet langer op goede bedoelingen."

Verduurzaming

Nijpels deed zijn uitspraken tijdens de overhandiging van een advies van zijn commissie aan staatssecretaris Van Dam. In dat advies wordt geconcludeerd dat er de afgelopen jaren veel initiatieven zijn genomen rond de verduurzaming van de veehouderij, maar dat een gebrek aan samenhang leidt tot versnippering en ineffectiviteit. Daarom zou er een onafhankelijke regisseur moeten komen die verantwoordelijk is voor de verduurzaming van de veehouderij.

,,Partijen moeten worden afgerekend op resultaten en niet langer op goede bedoelingen."

Daarnaast moeten, zo vindt de commissie, alleen de meest duurzame ondernemers steun krijgen van de overheid. Ondernemers zonder economisch toekomstperspectief moeten daarentegen steun krijgen bij het afbouwen van het bedrijf.

Deel dit artikel