Kamervragen over gevaarlijke mestkelders

kamervragen mestkelders
Varkens in de vee-industrie kunnen elk moment door de vloer zakken en in de mestput belanden

Vorige week was het weer raak – zeker 90 varkens stortten met vloer en al in de mestkelder onder de stal. Een onbekend aantal varkens overleeft het ongeval niet. De SP stelt kritische Kamervragen. Wanneer stopt het dierenleed door het gebruik van levensgevaarlijke mestkelders?

Varkens verdrinken in mest

In de vee-industrie leven de meeste varkens op roostervloeren, boven een diepe put vol uitwerpselen. In deze mestkelder vermengen mest en urine zich, waardoor giftige gassen ontstaan zoals ammoniak. Dit gas is niet alleen bijzonder giftig voor de varkens, het tast ook de vloeren van de stal aan. Het gevolg? Instortende roostervloeren! De varkens vallen in de metersdiepe mestput en komen op afschuwelijke wijze om het leven. Ze stikken door de extreem giftige gassen of verdrinken in hun eigen ontlasting.

Politieke aandacht

Zolang er in de veehouderij mestkelders worden gebruikt, komt er geen einde aan dit dierenleed. Ongevallen met instortende vloeren komen ontzettend vaak voor. In 2019 moest de brandweer bijna vijf keer per week uitrukken om dieren uit een mestkelder te redden. Vaak gaat het daarbij om tientallen varkens die in de put terechtkomen. Varkens in Nood voert actie tegen mestkelders in varkensstallen. Mede dankzij onze acties is er steeds meer politieke aandacht voor het dierenleed door mestputten. De SP stelt deze week Kamervragen aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Mestkelders zijn onveilig

De Kamervragen wijzen de minister vooral op de gebrekkige controle op de veiligheid van mestkelders. Zo vraagt de SP of tijdens inspecties van stallen ook de staat van de vloer wordt gecontroleerd. Daarnaast vraagt de partij of er extra onderzoek kan komen naar de risico’s van stalvloeren voor dierenwelzijn. Bovendien wordt de minister gevraagd om te reageren op ons rapport over de vele gevaren van mestkelders.

Varkens in Nood is blij met deze politieke aandacht voor de mestkelders. Deze dieronvriendelijke manier van huisvesting moet snel verboden worden. We zijn zeer benieuwd naar de antwoorden van minister Schouten.  

Wil jij op de hoogte blijven van onze berichten over de varkens de vee-industrie? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog heb ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Hier wil ik een verandering in teweegbrengen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)