Minister Adema belooft strengere maatregelen voor slachthuizen

Minister Adema belooft strengere maatregelen voor slachthuizen
De nieuwe regels gaan helaas niet ver genoeg om daadwerkelijk een einde te maken aan de vele gruwelijke overtredingen in slachthuizen.

Landbouwminister Adema beloofde onlangs in een debat dat hij slachthuizen harder gaat aanpakken. Er gaat volgens de minister te veel fout en de sector neemt onvoldoende verantwoordelijkheid: “Het gaat niet om incidenten maar om structurele dierenmishandeling.” Varkens in Nood is blij met de strengere regels, maar helaas gaan die niet ver genoeg om daadwerkelijk een einde te maken aan de vele gruwelijke overtredingen die we elk jaar weer terugzien in de inspectierapporten van de NVWA. 

Verscherpt toezicht en ‘three strikes out’

Sinds begin dit jaar staan slachthuizen onder verscherpt toezicht. Als er een ernstige overtreding wordt geconstateerd, moet het slachthuis verplicht een traject in voor verbetering. Vanaf september is het ook mogelijk om slachthuizen na drie ernstige overtredingen te schorsen of te sluiten; het zogenaamde three strikes out-principe.

Het gaat daarbij om overtredingen als:

  • Varkens die onverdoofd in de broeibak belanden
  • Het fixeren van een varken voor de bedwelming door erop te gaan staan of liggen
  • Met voorwerpen prikken in ogen en geslachtsdelen (om varkens op te drijven)
  • Het verslepen van varkens die niet meer kunnen lopen maar wel bij bewustzijn zijn
  • Een varken met acuut ernstig lijden (zoals een gebroken poot of verwonding) niet direct uit zijn lijden verlossen

Slim cameratoezicht

De minister werkt daarnaast aan een wetsvoorstel voor verplicht cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra. De ontwikkelingen rondom slim cameratoezicht worden nauwlettend gevolgd. Als dit toezicht verder gevorderd is, dan komt ook hier regelgeving voor. Slim cameratoezicht kan bijvoorbeeld alarm slaan als een varken tijdens het slachtproces nog tekenen van bewustzijn vertoond.

Slachtsnelheid

In onze brandbrief aan de minister vroegen wij eerder dit jaar om een verlaging van de slachtsnelheid als een slachthuis een overtreding begaat bij het bedwelmen en verbloeden van varkens. De minister antwoordt dat deze overtredingen niet altijd worden veroorzaakt door het tempo waarin er wordt geslacht. De NVWA kan daarom ook andere maatregelen inzetten zoals een verbeterde monitoring of een personele wijziging op een bepaald punt in het slachtproces.

Aanvragen van slachthuizen om de slachtsnelheid te verhogen, worden voorlopig afgewezen. Na alle geopenbaarde misstanden wil de minister eerst zien of slachthuizen daadwerkelijk het welzijn van dieren kunnen garanderen.

Varkens in Nood blijft strijden voor een zerotolerancebeleid

Wij zijn blij met de toezeggingen van de minister, maar die gaan niet voorkomen dat varkens bij bewustzijn worden geslacht of levend in de broeibak belanden. Voor een effectief zerotolerancebeleid dient ieder individueel varken gecontroleerd te worden op bewusteloosheid en de dood voordat verdere slachthandelingen plaatsvinden. Daarbij zou er nooit sprake moeten zijn van een verhoging van de slachtsnelheid. Sneller slachten verhoogt altijd het risico op overtredingen. Een onacceptabel risico zolang de minister claimt dat “dierenwelzijn altijd voor efficiëntie gaat”.

Deel dit artikel
Esmee van Vliet

Als campaigner en inhoudelijk medewerker zet ik me elke dag in voor de varkens in de vee-industrie. Achter de gesloten staldeuren van de vleesindustrie bevindt zich een verborgen wereld vol hartverscheurende misstanden en dierenleed. Een achterhaald en dieronterend systeem waar ik liever gisteren dan vandaag een einde aan wil maken. Door het onzichtbare leed te onthullen, wetgeving te beïnvloeden en campagne te voeren, strijd ik voor een wereld waarin varkens de rechten en bescherming krijgen die ze verdienen.