Minister Schouten geeft toe: aanpak stalbranden faalt

Stal verwoest door brand
De Knorhof in Erichem, waar in 2017 bij een stalbrand 24.000 varkens omkwamen

Neemt de minister van Landbouw stalbranden eindelijk serieus? Na kritische Kamervragen doet demissionair minister Schouten hoopgevende uitspraken. De minister erkent dat ze stalbranden – die nog steeds veel te vaak voorkomen – tot nu toe niet effectief heeft aangepakt. Dieren in de vee-industrie moeten beschermd worden tegen een afschuwelijke dood in een vlammenzee. Het is hoog tijd dat de overheid ingrijpt.

Grootschalig dierenleed

Intensieve veehouderijen zijn niet brandveilig. In megastallen leven steeds meer dieren in gesloten stallen zonder mogelijkheid om te vluchten. Bovendien maken veehouders steeds meer gebruik van technische installaties, die de kans op brand door kortsluiting vergroten. Het gevolg? Jaarlijks sterven zo’n honderdduizend dieren in stalbranden. Dieren in een brandende stal kunnen geen kant op, ze verbranden levend of stikken in de rook.

Onderzoeksraad trekt aan de bel

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar stalbranden in Nederland. De onthutsende resultaten zijn dit jaar gepubliceerd. Volgens de raad zijn de huidige maatregelen tegen stalbranden onvoldoende. Het aantal stalbranden neemt niet af en het aantal dodelijke slachtoffers neemt jaarlijks zelfs toe. Het rapport windt er geen doekjes om: de overheid moet meer doen om stalbranden te voorkomen. Geen halfslachtige regels en vrijblijvende afspraken met veehouders meer, er is strengere wetgeving nodig. 

Kamervragen

Het rapport van de Onderzoeksraad leidde tot Kamervragen van de SP. Hierbij wordt demissionair minister Schouten gevraagd of ze de regels voor brandveiligheid wil verscherpen. De antwoorden van de minister bieden hoop. Ze erkent dat haar aanpak van stalbranden tot dusver heeft gefaald. Ook bevestigt ze dat de overheid een grotere rol moet spelen bij de bescherming van de dieren. De preventie van stalbranden verdient meer aandacht – inclusief scherpere regels, aldus de minister.  

Eerst zien, dan geloven

De Onderzoeksraad heeft de minister verschillende adviezen gegeven om de brandveiligheid in stallen te verbeteren. In hoeverre de minister deze écht zal opvolgen, wordt pas duidelijk wanneer ze - later dit jaar - een uitgebreide reactie geeft op het rapport van de Raad.

Geef de dieren in de vleesindustrie een minister die ze wél beschermt tegen stalbranden. Teken de petitie voor een minister van Dierenwelzijn!

Deel dit artikel
Sanne Roelofs

Als bioloog voerde ik vijf jaar lang wetenschappelijk onderzoek uit naar het gedrag en welzijn van varkens in de intensieve varkenshouderij. Dit werk bracht me oog in oog met het dierenleed dat zich op varkensbedrijven afspeelt. Varkens worden behandeld als producten en niet als de slimme, nieuwsgierige levende wezens die ze zijn. Dit wil ik veranderen. Bij Varkens in Nood zet ik me daarom in voor de miljoenen varkens in de Nederlandse vleesindustrie.