Minister Schouten schrikt van beelden uit varkenshouderij

18 april 2018
Overbezette biggenstal

Eind februari publiceerde Varkens in Nood schokkende beelden uit Nederlandse varkensstallen en het rapport 'Ziek van de intensieve veehouderij'. Hierin staat dat varkens tijdens hun korte leven vaak ziek worden van de slechte leefomstandigheden in de varkensstal. Gisteren gaf minister Schouten uitleg aan de Kamer over de vragen die er gesteld zijn over deze misstanden. Ze gaf aan dat ze geschrokken is van de beelden en hierover met de sector in gesprek is.

Undercoverbeelden

De beelden die we publiceerden zijn gefilmd in 'normale' Nederlandse varkensstallen, waar goedkoop vlees geproduceerd wordt. De beelden tonen zieke en kreupele dieren, die niet de juiste zorg krijgen. Ook werd duidelijk dat in veel stallen de luchtkwaliteit erg ongezond is voor de varkens. Soms lagen er veel meer varkens in de stal dan toegestaan. Minister Schouten geeft aan geschrokken te zijn van de beelden. Ook geeft ze aan dat ze niet kan beoordelen hoe representatief de beelden zijn voor de Nederlandse situatie. Ze is hierover in gesprek met de sector. Die heeft al gezegd 'zich niet te herkennen in de beelden', maar wij zullen de minister en de varkenssector er uiteraard op wijzen dat dit wel degelijk recente beelden zijn uit Nederlandse stallen.

Bij 11 procent van inspecties overtredingen vastgesteld

De minister heeft ook antwoord gegeven op vragen die de SP heeft gesteld over de misstanden in varkensstallen. Ze laat weten dat de overheidsinstantie NVWA vorig jaar 350 inspecties op varkensbedrijven heeft uitgevoerd. Dat is ongeveer 10 procent van alle varkensbedrijven in Nederland. Elk bedrijf heeft dus maar maximaal eens in de tien jaar kans op een inspectie. Wat ons betreft is dat veel te weinig, maar de minister spreekt toch van "regelmatige inspecties door de NVWA". Tijdens de inpecties in 2017 zijn er bij 104 inspecties (30 procent) onregelmatigheden geconstateerd en werden in 39 gevallen (11 procent!) echte overtredingen vastgesteld. In die gevallen zijn rapporten opgemaakt en boetes uitgedeeld. Volgens NOS, die hier ook uitgebreid aandacht aan besteedde, kreeg één varkenshouder in een jaar tijd drie keer een boete van 1.500 euro.

39 boetes voor varkenshouders die hun dieren slecht behandelen - veel of weinig?

Volgens de inpectiedienst wijken de cijfers over 2017 nauwelijks af van het aantal misstanden dat in twee eerdere jaren door de inspecteurs is geconstateerd. Als je het aan ons vraagt is een overtredingpercentage van ruim 10 procent enorm hoog. Je moet je bijvoorbeeld eens voorstellen dat 10 procent van de mensen door rood licht rijdt! Toch reageert niet iedereen geschokt op deze cijfers. Het vakblad PigBusiness kopt bijvoorbeeld: 'NVWA constateert relatief weinig onregelmatigheden dierwelzijn varkensbedrijven'.Wat is relatief, vragen wij ons af?

Minister Schouten, help de varkens!
Het is in ieder geval goed nieuws dat onze minister de beelden heeft gezien en dat ze in gesprek gaat met de varkenssector over de misstanden in Nederlandse stallen. Wij blijven aandacht vragen voor het lot van deze varkens en vragen zoveel mogelijk mensen de petitie te ondertekenen. Roep de minister op om strenger de wet te controleren! 

Teken ook de petitie en help de varkens in de intensieve veehouderij!

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben ook jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)