Moslims willen diervriendelijk halal

Standaard afbeelding

Uit enquêtes onder moslims blijkt dat circa 90% dierenwelzijn belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Dat sluit aan bij de islamitische voorschriften, die van oudsher veel aandacht besteden aan het welzijn van dieren. Halal als keurmerk zou dan ook moeten staan voor een respectvolle behandeling van dieren. Donderdag 16 juni besteedt EénVandaag aandacht aan de diervriendelijke kant van de islam.

Stichting Dier&Recht heeft een update uitgebracht van het rapport “Vlees eten in de islamitische traditie”. In dit rapport staan twee enquêtes waaruit blijkt dat het overgrote deel van de moslims vinden dat vlees afkomstig moet zijn van dieren die een goed leven hebben gehad. Bij beelden van de realiteit in de Nederlandse  vee-industrie reageren veel moslims geschrokken. Een grote meerderheid concludeert na het zien van de beelden dat het gangbare halal vlees in Nederland, eigenlijk helemaal geen halal genoemd zou mogen worden. Die mening wordt gedeeld door tal van islam deskundigen. 

Hans Baaij, directeur Dier&Recht: De discussie alleen beperken tot de rituele slacht ontkent het gegeven dat de islam een respectvolle behandeling van dieren nastreeft. De moslimorganisatie CMO werkt nu samen met Dier&Recht aan een (diervriendelijke) definitie van halal. Zou deze definitie ingang vinden in Nederland dan betekent dit een beter leven voor miljoenen dieren per jaar.

De recente enquête en het rapport met uitleg over de Koran, interviews met deskundigen, onderzoek onder slagers, slachterijen en certificerende instanties en de oorspronkelijke enquête onder moslims is te vinden op de website van Dier&Recht en op te vragen via info@dierenrecht.nl

Achtergrond

Niet veel mensen associëren dierenwelzijn met de Islam en dat is ten onrechte. Op talrijke plaatsen in de Koran en andere islamitische geschriften worden de dieren met respect behandeld en beschermd. Zo is het verboden jonge dieren te scheiden van de moeder. Maar in de vleesindustrie gebeurt dit bij kalveren vrijwel altijd. Dieren mogen alleen gedood worden als er een noodzaak voor bestaat. Maar in de kippenindustrie worden miljoenen haantjes doorgedraaid. De manier waarop kippen geslacht worden voldoet in de praktijk volstrekt niet aan de eisen van de Koran. En ook mogen dieren volgens de Koran niet opgesloten worden, wat in de vee-industrie eerder regel dan uitzondering is. Alleen de manier waarop schapen en in mindere mate lammeren en koeien gehouden worden, zou halal genoemd kunnen worden. Als consequent in lijn van de richtlijnen van de Koran wordt gehandeld, dan  zouden moslims het  grootste deel van het halal vlees in Nederland niet mogen eten. Dat geldt voor de kip bij KFC, maar ook voor het meeste vlees van de “islamitische slager” en voor halal vlees van AH en Jumbo.  

Dier&Recht onderzocht de reden waarom moslims halal vlees (ver)kopen dat niet aan de eisen van halal voldoet. Onbekendheid is een belangrijke factor. De meeste moslims denken bij halal voornamelijk aan ritueel slachten. Die onwetendheid geldt de hele keten; ook slagers, slachterijen en zelfs de instanties die halal certificaten uitreiken, denken dat halal alleen onverdoofd slachten betreft.

CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en andere islamorganisaties zijn het eens dat de definitie van halal snel moet veranderen en dat halal vlees diervriendelijk moet worden.

Dier&Recht is deze campagne begonnen om dieren met meer respect te laten behandelen. De Koran kenmerkt zich hier specifiek doordat het dieren benadert  op een positieve wijze met  veel aandacht voor dierenwelzijn, zorgplicht en rentmeesterschap.

Deel dit artikel