Nieuw te bouwen Knorhof nog niet brandveilig!

varkens in de vee-industrie

Drie jaar geleden brandde varkensstal De Knorhof tot de grond toe af. 24.000 varkens kwamen om in de vlammenzee. Al snel bleek dat de eigenaar van de megastal, Adriaan Straathof, van plan was de Knorhof te herbouwen. Die plannen liggen ondertussen op tafel. Maar er blijken nog belangrijke knelpunten in de vergunningaanvraag van de varkensbaron te zitten, waaronder de brandveiligheid!

Herbouw varkenshel

Als het aan Straathof ligt, zal op de plek van de in as gelegde Knorhof een nieuwe megastal herrijzen. Volgens de plannen kunnen er na de herbouw bijna 26.000 varkens worden gehouden, nóg meer dan in de vorige stal. De varkensbaron wil vooral jonge biggen gaan houden in een stal die opnieuw zal bestaan uit twee etages.

Vergunning in behandeling bij provincie

Varkens in Nood begon na de gruwelijke brand een juridische procedure waarmee de herbouw al drie jaar wordt tegengehouden. Toch lijkt de komst van de stal steeds dichterbij te komen. Het is nu aan de provincie Gelderland om te beslissen of Straathof de voor herbouw benodigde vergunning krijgt.

Geurhinder verwacht

In januari werd een rapport gepubliceerd over de verwachte gevolgen van zo’n grote varkenshouderij voor het milieu. Hieruit blijkt dat in de omgeving van de nieuwe megastal sprake zal zijn van geurhinder en dat de brandveiligheid nog een aandachtspunt is.

Omdat het rapport gebaseerd is op aannames, zullen de werkelijke effecten van de megastal ook afhankelijk zijn van onderhoud, beheer en bedrijfsvoering. “Dit geldt bijvoorbeeld voor de geurhinder en de werking van het ventilatiesysteem, maar ook voor de brandveiligheid", aldus de commissie die het rapport heeft opgesteld.

Brandveiligheid knelpunt

Na drie jaar juridisch getouwtrek, ligt de vergunningaanvraag voor de herbouw van de Knorhof inmiddels bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Zij zullen het ontwerpbesluit voor de provincie Gelderland opstellen. Maar de Omgevingsdienst is nog niet overtuigd en is in gesprek met Straathof over de knelpunten in de vergunningaanvraag. Eind augustus vindt er een gesprek plaats met de brandweer over de brandveiligheid.

Varkens in Nood in actie!

Aangezien Straathof al vaak heeft laten zien geen prioriteit te maken van de veiligheid van de dieren in zijn stallen, zal Varkens in Nood zich fel blijven verzetten tegen herbouw. Het is dieptreurig dat er na de verwoestende brand, nu een vergunning voor herbouw ligt waarin de brandveiligheid een probleem is.

Als de provincie besluit de vergunning af te geven dan zal Varkens in Nood ook deze nieuwe vergunning aanvechten. Als het aan ons ligt komt er geen enkele stal van Straathof meer bij in Nederland!

Blijf op de hoogte van dit dossier en onze andere campagnes via onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!