Overheid heeft cruciale rol in vermindering vlees- en zuivelconsumptie

half of half
De overheidsdoelstellingen zijn volstrekt onhaalbaar als de consumptie van dierlijke eiwitten niet daalt.

De overheid doet veel te weinig om de consumptie van vlees en zuivel terug te dringen. Onderzoek van strategisch consultancybureau New Foresight toont aan dat het voedselbeleid van marktpartijen en overheid voornamelijk is gericht op de toename van plantaardige consumptie. Er is nauwelijks aandacht voor de vermindering van dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel. De gestelde doelen voor een meer plantaardig voedselpatroon vragen om meer daadkracht van de overheid.

NewForesight onderzocht de afname van de consumptie van dierlijke producten in het kader van de Nederlandse eiwittransitie. Een afname in de consumptie van vlees, vis en zuivel heeft een positieve impact op het klimaat, dierenwelzijn en volksgezondheid. Volgens overheidsdoelstellingen moeten in 2030 de helft van alle geconsumeerde eiwitten in Nederland plantaardig zijn. Op dit moment is 43% plantaardig.

Actieve rol overheid noodzakelijk

De overheid kan een aantal maatregelen nemen om die consumptiedoelen te bereiken. Zij kan bijvoorbeeld het bedrijfsleven stimuleren en lokale overheden faciliteren om stappen te zetten. Ook is er een heldere visie nodig die duidelijkheid biedt aan stakeholders. Daarnaast moet de overheid actief inzetten op de afbouw van dierlijke consumptie, en niet alleen de opbouw van plantaardig stimuleren. Financiële prikkels kunnen de opbouw van plantaardig en de afbouw van dierlijk stimuleren.

Gebrek aan politieke daadkracht zorgt voor stagnatie

Volgens het rapport ligt het debat over een afname van vlees en zuivel maatschappelijk en politiek zeer gevoelig. Politici, beleidsmakers en overige stakeholders zijn terughoudend over dit onderwerp en daardoor komen voorstellen voor regelgeving en beleid niet van de grond. Ook waarschuwt het rapport voor de beperkte samenwerking tussen de verantwoordelijke ministeries en het ontbreken van een eenduidige missie en visie van de overheid op dit gebied.

Consumptie dierlijke eiwitten moet omlaag

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van klimaat- en dierenwelzijnsorganisaties: Dierencoalitie, ProVeg Nederland, Transitiecoalitie Voedsel, World Animal Protection Nederland, Varkens in Nood en Compassion in World Farming Nederland.

De overheidsdoelstellingen voor de eiwittransitie zijn volstrekt onhaalbaar als de consumptie van dierlijke eiwitten niet daalt. De overheid kan niet blijven pappen en nathouden om alle sectoren te vriend te houden; er moet actief beleid komen om de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen!

Deel dit artikel
Esmee van Vliet

Als campaigner en inhoudelijk medewerker zet ik me elke dag in voor de varkens in de vee-industrie. Achter de gesloten staldeuren van de vleesindustrie bevindt zich een verborgen wereld vol hartverscheurende misstanden en dierenleed. Een achterhaald en dieronterend systeem waar ik liever gisteren dan vandaag een einde aan wil maken. Door het onzichtbare leed te onthullen, wetgeving te beïnvloeden en campagne te voeren, strijd ik voor een wereld waarin varkens de rechten en bescherming krijgen die ze verdienen.