Rapport over verdoven biggen slaat de plank pijnlijk mis

Standaard afbeelding

De conclusie van Gerda Verburg, (demissionair) minister van Landbouw, naar aanleiding van het rapport Verdoofd castreren – Evaluatie van de Verklaring van Noordwijk dat CO2 verdoving voor de castratie van biggen een goede (tussen)oplossing is, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Een ruime meerderheid van de varkenshouders geeft namelijk aan geen welzijnsvoordeel voor de biggen te zien. Bovendien worden de verdovingsapparaten vaak als ondeugdelijk gezien.

Hans Baaij, directeur van Varkens in Nood: "Dit rapport komt op een uitermate vreemd moment nu binnenkort 80% van de biggen voor de Nederlandse markt helemaal niet meer gecastreerd wordt en dus ook niet meer verdoofd. Dat wordt gewoon genegeerd."

Het rapport wijst uit dat tweederde van de 291 varkenshouders die hebben meegewerkt aan het onderzoek het verdoofd castreren een onvoldoende geven. Van de vier bezochte praktijkbedrijven zien drie zeugenhouders geen enkel voordeel in castreren onder verdoving. Hun opvatting is dat er geen welzijnwinst voor de biggen wordt behaald, omdat de extra stress door het fixeren en verdoven niet opweegt tegen de in hun ogen nauwelijks verminderde pijn tijdens de castratie. Deze conclusie wordt overigens gedeeld door Duitse wetenschappers en door de internationale organisatie van veterinair anesthesisten (AVA).

Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de biggen vaak niet goed verdoofd zijn en dus niet alleen onder de verdoving lijden, maar ook nog altijd onder de ingreep zelf.

Desalniettemin concludeert minister Verburg dat castreren met gasverdoving, mits goed uitgevoerd, beter is dan onverdoofd castreren en dat er op de ingeslagen weg doorgegaan moet worden.

Hans Baaij: "De welzijnswinst dat de biggen verdoofd zijn tijdens de castratie is wel heel minimaal. De aversieve reactie op het inademen van CO2 gas is zeer heftig. Dat hebben allerlei vrijwilligers (mensen) ervaren. De deskundigen en de deelnemers aan het verdoofd castreren project hadden op onze bijeenkomst in Den Haag afgelopen december zelf ook eens kunnen ervaren hoe het voelt om CO2 gas in te ademen. Maar dat lieten ze liever over aan de biggen."

Al eerder is in de vakliteratuur naar voren gekomen dat veel varkensboeren geen nut zien in het verdoven. Het is dan ook niet vreemd dat van de 1.000 aangezochte varkenshouders er maar 291 wilden meewerken aan het onderzoek. Hans Baaij: "Het is zeker niet ondenkbaar dat een aanzienlijk deel van de 709 varkensboeren die niet meewerkten aan het onderzoek de CO2 bedwelming helemaal niet gebruiken omdat ze het nut er niet van inzien. Uit de sector bereiken ons voortdurend berichten dat men de apparatuur ongebruikt laat. Al met al is het een vreemde vertoning: een onderzoek dat positief is over een methode van verdoving, terwijl deze methode achterhaald is omdat er voor de Nederlandse markt (binnenkort) niet meer gecastreerd wordt en de weinigen die er mee werken de methode in grote meerderheid afkeuren."

Deel dit artikel