Rechter beslist: NVWA moet optreden tegen verveling van zeugen

Zeugen vervelen zich in kooien
Op het betreffende varkensbedrijf bestaat het afleidingsmateriaal in de kooien van zeugen alleen maar uit een stuk pvc aan een metalen buis.

Via een fotoreportage in een boerenvakblad zagen we dat het afleidingsmateriaal voor zeugen op een varkensbedrijf niet voldeed aan de wettelijke eisen. We riepen de inspectiedienst NVWA op om het bedrijf te controleren, maar de toezichthouder weigerde om in actie te komen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) stelt ons nu in het gelijk: de NVWA moet gaan handhaven.

Afleidingsmateriaal voor varkens verplicht

Varkens zijn intelligente en nieuwsgierige dieren met een enorme behoefte aan wroeten en onderzoeken. In de stallen van de intensieve varkenshouderij hebben de dieren niets te doen. Uit verveling en frustratie gaan de dieren vaak in elkaars staarten bijten, met open wonden en ontstekingen tot gevolg. Daarom is het wettelijk verplicht om opgesloten varkens te voorzien van geschikt afleidingsmateriaal. Volgens de Europese wet is dat materiaal onder meer wroetbaar, bijtbaar, eetbaar en afbreekbaar. In de wet zijn negen criteria vastgelegd waar de overheid op kan handhaven. Lang niet alle varkensstallen voldoen hieraan.

Zeugen in kooien

Zeugen brengen een groot deel van hun leven door in kleine kooien. Via de fotoreportage zagen we dat het afleidingsmateriaal in kooien voor zeugen bestond uit een stuk pvc aan een metalen buis. Dit materiaal wordt in veel stallen gebruikt, maar het voldoet absoluut niet aan de wettelijke eisen. Wij dienden een handhavingsverzoek in, dat door de NVWA werd afgewezen.

Hof stelt Varkens in Nood in gelijk

Daarop gingen we in beroep en het Hof geeft Varkens in Nood nu gelijk. Het handhavingsverzoek gaf voldoende bewijs om te handhaven op overtreding van de wet. De rechter adviseert de NVWA om onderzoek te doen bij de bewuste varkenshouderij.

Wij zijn ontzettend blij met deze uitspraak. Varkens zijn bijzonder slim en onderzoekend. Het is een ernstige misstand dat ze zich dag in, dag uit kapot vervelen in hun kale stallen. Het is bittere noodzaak dat varkens daar in ieder geval het minimaal wettelijk verplichte afleidingsmateriaal krijgen. De NVWA moet daar actief op handhaven, zodat varkenshouders hun stallen kunnen aanpassen als dat nodig is. Als het niet eens lukt om zeugen in kooien van fatsoenlijk afleidingsmateriaal te voorzien, dan bevestigt dat vooral dat je zeugen niet in kooien moet opsluiten.

Deel dit artikel
Frederieke Schouten

Als veearts werkte ik zeven jaar lang tussen de varkens in de intensieve veehouderij. Ik werd daar dagelijks geconfronteerd met structurele misstanden en schrijnend dierenleed. Toen ik inzag dat ik als veearts te weinig kon doen voor de varkens maakte ik de overstap naar Varkens in Nood. Nu ben ik directeur van dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht en probeer ik als actievoerder het welzijn van miljoenen varkens in Nederland te verbeteren.