Slachthuizen blijven de wet overtreden, met gruwelijke gevolgen

Hartelijk dank voor je donatie!
Het slachten moet allemaal zo snel en goedkoop mogelijk, maar als het misgaat dan heeft dat afschuwelijke gevolgen voor de dieren. Foto: Varkens in Nood

Onderzoek van Varkens in Nood onthult opnieuw ernstige overtredingen in Nederlandse slachthuizen. Die vinden ook plaats in slachthuizen mét vrijwillig cameratoezicht en inspecteurs van de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat vooral mis bij de controles die moeten vaststellen of varkens daadwerkelijk bewusteloos of dood zijn. Als dat niet het geval is dan gaat het gruwelijk mis in de slachtlijn. Varkens worden dan bij bewustzijn geslacht of belanden levend in het hete water van de broeibak. Wij eisen van de overheid een zerotolerancebeleid voor deze overtredingen.

Ernstige overtredingen

Uit door ons opgevraagde inspectierapporten van de NVWA blijkt dat in 2021 bij meerdere varkensslachthuizen ernstige overtredingen zijn vastgesteld. De slachthuizen gaan regelmatig de fout in bij het verdoven van varkens en het doorsnijden van de halsslagader. Door de slechte controles worden die fouten niet altijd opgemerkt en gecorrigeerd. Zo moesten NVWA-inspecteurs meerdere keren ingrijpen omdat varkens nog bij bewustzijn waren voordat ze aan één poot werden opgehangen om uit te bloeden. Ook troffen inspecteurs aan het einde van de slachtlijn regelmatig varkens aan waarvan de halsslagader niet of niet goed was doorgesneden waardoor het dier niet was doodgebloed. Daardoor kunnen varkens levend in de broeibak terechtkomen waar ze akelig aan hun eind komen in het hete water.

Topje van de ijsberg

Het is niet de eerste keer dat de NVWA dit soort ernstige overtredingen vaststelt in Nederlandse varkensslachthuizen. Soortgelijke misstanden werden al eerder gemeld in 2018, 2020 en 2022.

Het is volstrekt onacceptabel dat meerdere slachthuizen nog steeds niet in staat zijn om simpelweg te controleren of een varken daadwerkelijk dood is voordat het de broeibak ingaat. Het slachten moet allemaal zo snel en goedkoop mogelijk, maar als het misgaat dan heeft dat afschuwelijke gevolgen voor de dieren. Het toezicht van de NVWA is bovendien steekproefsgewijs dus het werkelijke aantal overtredingen ligt hoogstwaarschijnlijk vele malen hoger.

Zerotolerancebeleid

Wij vragen de regering via een brandbrief om een ‘zerotolerancebeleid’ voor deze overtredingen. We pleiten voor een verplichte controle die garandeert dat een varken verdoofd is voor de slacht. Daarna moet een aanvullende controle vaststellen dat het dier echt dood is voordat het de broeibak ingaat. Daarnaast willen we veel strengere straffen voor slachthuizen die de fout ingaan. We roepen de minister op om bij deze ernstige overtredingen de slachtsnelheid te verlagen. Ook zouden de overtredingen behandeld moeten worden als dierenmishandeling. Volgens artikel 2.1 van de Wet dieren is het onnodig veroorzaken van pijn of letsel bij dieren strafbaar. Zaken als deze dienen dan ook strafrechtelijk vervolgd te worden.

Wil jij ook een zerotolerancebeleid voor slachthuizen? Onderteken de brandbrief!

Deel dit artikel