Steeds meer varkens leven biologisch

biggetje in stro

Goed nieuws: vorig jaar zijn er weer 28 nieuwe biologische varkensbedrijven bijgekomen in Nederland. Dat meldt Skal, de organisatie die alle biobedrijven controleert. Het totale aantal varkensbedrijven in Nederland daalt de laatste jaren gestaag, terwijl het aantal varkens ondertussen gelijk blijft: meer dan 12 miljoen. Maar toch, er zijn steeds minder bedrijven en van de overblijvende bedrijven is een steeds groter deel biologisch. Dat stemt toch positief!

In 2016 waren er 148 biologische varkensbedrijven in Nederland. In 2014 waren dat er nog maar 129. En de boeren die overstappen zijn blij met hun keuze. In het vakblad Boerderij wordt wel eens aandacht besteed aan varkenshouders die overstapten van een gangbaar bedrijf naar biologisch. Die zeggen dingen als: "Ik beleef meer plezier aan het contact met de dieren doordat ze meer in staat zijn hun natuurlijk gedrag uit te oefenen." En "Het is de beste stap ooit. Ik word niet gelukkig als ik de hele dag binnen in de stal aan het werk ben. Dat lijkt ook voor de zeugen en de biggen op te gaan." 

Hopelijk volgen er dit jaar weer veel varkenshouders hun goede voorbeeld!

Varkensinnood.nl
ANBI logo

© Copyright 2017 Varkens in Nood