Stemadvies Provinciale Statenverkiezingen

18 maart 2019
Banner stemadvies

Het is weer verkiezingstijd! Maar welke partijen scoren goed op dierenwelzijn? Voor een zekere stem voor de dieren zit je goed bij GroenLinks, SP en PvdD. Ook DENK en PVV doen het redelijk goed. Andere partijen passen moeiteloos hun diervriendelijke principes aan, afhankelijk of ze in de regeringscoalitie of de oppositie zitten. Dat zijn PvdA, D66 en CU. VVD, CDA en FvD hebben helemaal niets met dierenwelzijn.

Stemgedrag

Wij bekeken 470 moties die dierenwelzijn als onderwerp hadden tijdens de kabinetten Rutte II en Rutte III. De tabel hieronder geeft de percentages weer van de diervriendelijke stemmen. Het is duidelijk dat PvdD de meest diervriendelijke partij is. Ook GroenLinks en de SP scoren hoog. CDA en VVD zijn duidelijk anti-dieren, aangezien hun loyaliteit bij de boeren en de economische groei ligt. Opvallend zijn de partijen die eerst in de regering zaten en later in de oppositie, of omgekeerd. Dat zijn de PvdA, D66 en CU. Die partijen vallen lelijk door de mand als het gaat om hun diervriendelijke principes.

Partij Rutte II Rutte III Verschil
PvdD 99% 97% -2%
GroenLinks 91% 87% -4%
SP 86% 86% 0%
DENK 51% 70% 19%
PVV 62% 69% 7%
PvdA 35% 65% 30%
50PLUS 65% 46% -19%
FvD n/a 24% -
SGP 20% 10% -10%
D66 58% 9% -49%
ChristenUnie 31% 7% -24%
CDA 10% 4% -6%
VVD 5% 4% -1%

Wolven in schaapskleren

De PvdA nam als regeringspartij met de VVD het initiatief voor een amendement op de Wet natuurbescherming waardoor de plezierjacht op wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen in stand kon blijven. Opmerkelijk, omdat vanaf 1998 in ieder PvdA-verkiezingsprogramma teksten stonden als “Dit gaan we doen: De plezierjacht moet worden verboden.” Slechts 3% van de Nederlandse bevolking steunt de plezierjacht, maar kennelijk was het plezieren van coalitiegenoot VVD belangrijker. Ook D66 was voor een verbod op de plezierjacht, maar toen D66 recent tegen een dergelijk verbod stemde, was voor Henriette Prast de maat vol en vertrok ze naar de PvdD.

Voordat de PvdA toetrad tot Rutte II stemde de partij in meer dan 70% van de moties vóór dierenwelzijn. Tijdens Rutte II was dit gezakt naar gemiddeld 35% en tijdens het laatste jaar van Rutte II was het nog maar 10%. Inmiddels is dit, nu de PvdA weer in de oppositie zit, 65%. 

Tijdens Rutte III daalde de diervriendelijkheid van CU en D66 tot een bedenkelijk niveau. Die partijen stemden in de oppositie respectievelijk 31% en 58% voor de dieren, en dat is in Rutte III eerst gezakt tot 3% en 5% en recent (mogelijk door de verkiezingen) weer wat gestegen tot respectievelijk 7% en 9%. Henriëtte Prast heeft dus groot gelijk: haar partij D66 is op het dierendossier de voetveeg geworden van VVD en CDA.

Anti-dieren partijen

De VVD scoort over de periode Rutte II en III als meest dieronvriendelijke partij. Zelfs bij een onderwerp als rijpaarden, dat de VVD-stemmers toch aan het dierenhart moet gaan. Tastharen rond de mond en ogen worden vanwege een mooier uiterlijk verwijderd bij paarden. Maar ze vormen voor een paard een onmisbaar onderdeel van de waarneming. De VVD stemde tegen een verbod op het verwijderen van de haren. Ook stemde de VVD (met CDA en FvD) tegen een motie om “de doorvoer van walvisvlees door Europese havens een halt toe te roepen”. Het anti-dieren extremisme kreeg een absurd vervolg toen Helma Lodders, de VVD-woordvoerder voor landbouw, in de Tweede Kamer pleitte voor een verbod op volgens haar misleidende woorden als vegaburger en vegetarische rookworst. Dit ging de geschiedenis is als #schnitzelgate.

Opmerkelijk is de lage score van Forum voor Democratie (FvD). Paul Cliteur is de FvD-partijfilosoof, maar was eerder lijstduwer van de PvdD, ambassadeur van Varkens in Nood en schrijver van diverse boeken en artikelen over de gelijkheid van mens en dier. FvD is in drie van de vier gevallen tegen diervriendelijke moties. In de Tweede Kamer is FvD de enige partij die geen verbod wil op het extreem doorfokken van gezelschapsdieren, zogenaamde designerdieren.

Lees het artikel in Follow The Money voor een uitgebreide analyse.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)