Stikstofmaatregelen van kabinet rampzalig voor varkens

8 mei 2020
Varken

Het kabinet trekt de komende tien jaar 5 miljard euro uit om de stikstofcrisis op te lossen. In het pakket aan maatregelen wordt sterk ingezet op ‘innovatieve stallen’ en ‘emissiearme technologieën’. In de praktijk betekent dat echter vooral de installatie van luchtwassers en emissiearme vloeren. En dat is slecht nieuws voor de miljoenen varkens in Nederland. Niet alleen verslechteren deze systemen de luchtkwaliteit in de stal, ze vergroten ook de kans op stikken, brand en zelfs explosies!

Uit meerdere onderzoeken blijkt bovendien dat luchtwassers minder effectief zijn in het tegenhouden van stikstof dan eerder werd aangenomen. Varkens in Nood vraagt het kabinet daarom deze omstreden systemen beslist niet mee te nemen in de aanpak van de stikstofcrisis.

Stikstofcrisis houdt Nederland in haar greep

Bijna een jaar geleden zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit beleid werd in 2015 door de overheid opgezet om projecten die te veel stikstof zouden uitstoten toch een vergunning te kunnen verlenen, ondanks de schade aan beschermde natuurgebieden. En dat is in strijd met Europese regelgeving, oordeelde de Raad van State.

Om de natuur te herstellen en de bouw van nieuwe woningen en infrastructuur weer mogelijk te maken, moet de stikstofuitstoot flink omlaag worden gebracht. Voor natuurherstel komt jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar, voor maatregelen die zorgen dat er minder stikstof vrijkomt 200 miljoen euro.

Veehouderij veroorzaakt meeste stikstofuitstoot

Van alle sectoren in Nederland is de veehouderij verantwoordelijk voor de meeste stikstofuitstoot. De sector stoot vooral de stikstofhoudende stof ammoniak uit, afkomstig van dierlijke mest. En aan dierlijke mest geen tekort, met 115 miljoen varkens, koeien en kippen in ons kleine landje.

Een groot deel van de maatregelen richt zich dan ook op het naar beneden brengen van de uitstoot in de veehouderij. Maatregelen die volgens minister Schouten “bij voorkeur een positief en in ieder geval geen negatief effect hebben op diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en afzetbelangen”.

Luchtwassers levensgevaarlijk voor varkens

Toch zet het kabinet naast een landelijke opkoopregeling ook flink in op ‘innovatieve stallen’ en ‘emissiearme technologieën’. Luchtwassers en emissiearme vloeren dus, systemen die juist een bewezen negatief effect hebben op het welzijn van dieren.

Stallen met luchtwassers zijn namelijk helemaal afgesloten en filteren de lucht pas op de weg naar buiten. Hierdoor verslechtert de luchtkwaliteit in de stal enorm, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij varkens.

Als het systeem uitvalt, stikken de varkens direct. De luchtkanalen vol brandbare gassen vergroten daarnaast de kans op stalbranden. Levensgevaarlijk dus!

Brand en explosies door emissiearme vloeren

Ook emissiearme vloeren vormen een groot gevaar voor dieren in de industriële veehouderij. In de afgesloten ruimte onder deze vloeren hopen explosieve gassen zich op die tot ontploffing kunnen komen.

Vorig jaar nog kwamen bij een exploderende mestkelder dertien koeien om het leven. Deze ‘plofkelders’ zijn levensbedreigend voor mens en dier, en daarom net als luchtwassers niet acceptabel als stikstofbeperkende maatregel.

Meer ruimte betekent minder stikstof

Ook zou het verplicht stellen van deze systemen vanwege de hoge kosten de doodsteek betekenen voor varkensboeren die juist laten zien hoe het wél moet: stikstofuitstoot omlaag brengen door te investeren in dierenwelzijn.

Ammoniak ontstaat namelijk wanneer urine en mest zich vermengen. In tegenstelling tot industriële stallen, urineren en ontlasten varkens die meer ruimte krijgen niet op dezelfde plek. Het gevolg? Een flinke afname van de ammoniakuitstoot. Beter voor de dieren, beter voor de natuur.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de Varkens in Nood-nieuwsbrief.

Deel dit artikel

Oh nee, een pop-up!

Geloof ons, wij houden er ook niet van.
Maar als zelfstandige stichting zijn we volledig afhankelijk van particuliere donaties.

Dertien miljoen varkens in de intensieve veehouderij hebben jouw hulp nodig.

Ja, ik help de varkens

Nee, bedankt (ik ben al donateur)