SUCCES! Verre veetransporten tijdelijk gestopt

Varkens op transport

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) verbiedt verre veetransporten met bestemmingen buiten de EU. Recent onderzoek toont aan dat veel van de verplichte rustplaatsen buiten de EU alleen op papier bestaan. Het dierenwelzijn van de dieren op transport is niet te garanderen nu het onmogelijk blijkt om te controleren of de dieren daadwerkelijk de verplichte rusttijd krijgen. Reden voor minister Schouten om een einde te maken aan de betreffende transporten. Dat is goed nieuws voor de dieren die een vreselijke reis bespaart blijft en een belangrijke stap naar een totaal verbod op langeafstandstransporten met levende dieren!

Kilometerslange files aan de grenzen

In maart ontstonden ongekend lange files door de strenge grenscontroles vanwege het coronavirus. Transporten met levende dieren stonden uren- of zelfs dagenlang te wachten, soms met fatale gevolgen. Het bleek volstrekt onmogelijk om onder deze omstandigheden de welzijnsregels, zoals voldoende rustpauzes voor de dieren, na te leven.

Stop internationale transporten

Varkens in Nood riep minister Schouten op om per direct te stoppen met internationale transporten. Ook sloten wij ons aan bij een gezamenlijke oproep van meer dan 40 dierenwelzijnsorganisaties onder leiding van Compassion In World Farming. Samen vroegen wij de Europese Unie om een verbod op veetransporten naar landen buiten de EU. Daarnaast riepen we op tot directe actie om de files aan landsgrenzen op te lossen en te voorkomen. Die brief is ook verstuurd aan minister Schouten.

24 uur rusten

Hoe langer het transport duurt, hoe zwaarder de beproeving voor de dieren. Met uitputting, verwonding, ziekte en soms zelfs de dood tot gevolg. Volgens Europese regels moeten dieren na een transport van 19 uur verplicht worden uitgeladen om te eten en te drinken en 24 uur te rusten, maar dat gebeurt vaak niet.

Nederland exporteert jaarlijks ruim 30.000 dieren, met name runderen, naar niet-EU-landen. De meeste gaan naar Rusland, of behoren daar te rusten op weg naar andere landen. Uit onderzoek van Duitse dierenartsen bleek echter dat sommige rustplaatsen in Rusland helemaal niet bestaan. Andere rustplaatsen verkeerden in zo’n slechte staat dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dieren daar daadwerkelijk worden uitgeladen. Ook van andere landen buiten de EU bestaat geen officiële lijst van EU-erkende rustplaatsen.

Europese regels worden niet nageleefd

Minister Schouten bevestigt dat de Europese regels voor veetransport niet worden nageleefd. Ze heeft daarom besloten dat de NVWA met ingang van 26 mei geen veetransporten meer toestaat naar landen buiten de EU, als daarbij een rustpauze verplicht is voor de dieren. De veetransporten zijn pas weer mogelijk als de sector ‘het dierenwelzijn voldoende kan garanderen’, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Einde veetransporten over lange afstand in zicht?

Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor de dieren en we hopen dat andere Europese landen dit goede voorbeeld volgen. Toch blijft actie nodig. Het gaat immers om een tijdelijke stop en niet om een verbod van transport naar landen buiten de EU. Bovendien blijven langeafstandstransporten binnen Europa nog altijd toegestaan, terwijl ook hier het dierenwelzijn ernstig te wensen overlaat. Dit is dan ook een goed moment om door te pakken en voorgoed een einde te maken aan alle langeafstandstransporten!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!