Varkens in Nood-arrest vernietigt opnieuw vergunning van grote varkensstal

varkens
Het Varkens in Nood-arrest blijkt een effectief middel in de strijd tegen megastallen.

De natuurbeschermingsvergunning van een bedrijf met 11.000 varkens in Creil is ten onrechte verleend. Dat oordeelt de Raad van State in een hogerberoepszaak die aangespannen werd door de milieuorganisaties Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu. De uitspraak is een rechtstreeks gevolg van het inmiddels bekende Varkens in Nood-arrest.

Uitbreiding varkensstal

In 2017 kreeg varkensbedrijf Zuiderzee B.V. van de provincie Flevoland een natuurbeschermingsvergunning voor uitbreiding van het aantal varkens. Milieuorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu tekenden beroep aan, omdat de provincie bij het verlenen van de vergunning de gevolgen voor het nabijgelegen Natura 2000 gebied niet goed had beoordeeld.

Maar omdat de organisaties geen zienswijze hadden ingediend tegen het ontwerpbesluit, werden zij niet-ontvankelijk verklaard door de rechtbank Utrecht.

Varkens in Nood-arrest

Het Varkens in Nood-arrest van januari dit jaar maakt echter korte metten met deze uitspraak. In deze zaak oordeelde het Europese Hof van Justitie dat ook belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend, in beroep mogen bij de bestuursrechter. Dat betekent, aldus de Raad van State, "dat de milieuorganisaties in deze zaak ten onrechte niet-ontvankelijk zijn verklaard".

Vergunning van de baan

De vergunning voor de uitbreiding van het varkensbedrijf in Creil werd door de provincie verleend toen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog bestond. Maar in mei 2019 zette de Raad van State een streep door het PAS. De milieuorganisaties betoogden dat daarom ook de vergunning van varkensbedrijf Zuiderzee ongeldig verklaard moest worden.

De Raad van State is het daarmee eens. Dat betekent dat de provincie de gevolgen van de uitbreiding van de varkensstal opnieuw in kaart moet brengen. Omdat er tegenwoordig strengere eisen gelden voor bedrijven die stikstof uitstoten, is de kans groot dat er geen nieuwe vergunning wordt verleend.

Goed nieuws voor de varkens

Varkens in Nood is blij met deze uitspraak. Het is erg mooi dat het Varkens in Nood-arrest ook andere partijen helpt om ten onrechte verleende vergunningen voor varkensstallen aan te vechten.

Het is overduidelijk dat de veestapel én het aantal dieren per bedrijf moeten krimpen, voor het welzijn van dieren én voor de natuur. De varkenshouderij kan beter investeren in dierenwelzijn en duurzaamheid dan in groei.

Op de hoogte blijven van onze campagnes voor de varkens? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!