Varkens in Nood klaagt slachthuis aan voor ernstige dierenmishandeling

aangifte slachthuis

Varkens in Nood heeft vandaag aangifte gedaan tegen het slachthuis waar bij herhaling varkens verdronken in heet water. We eisen dat slachthuizen de wet naleven die het verbiedt om dieren onnodig pijn of letsel toe te brengen. In deze zaak worden we bijgestaan door strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling.

Varkens levend in de broeibak

Uit rapporten die we vorig jaar opvroegen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), blijkt dat van begin 2018 tot en met juni 2019 ernstige misstanden plaatsvonden tijdens het slachten van varkens. Bij herhaling werden onverdoofde varkens bij volle bewustzijn ondergedompeld en verdronken in een broeibak van 60 graden.

De dieren werden zo onnodig op pijnlijke wijze om het leven gebracht. Deze misstanden waren voor Varkens in Nood vorig jaar aanleiding om campagne te voeren voor verplicht cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen. Die campagne was een groot succes dankzij jullie steun!

Lage boetes bij overtredingen

De NVWA reageert op dit soort misstanden bij slachthuizen standaard met waarschuwingen of boetes van 1.500 euro per overtreding. Die boetes zijn veel te laag en doen geen recht aan de ernst van de misdragingen; bovendien hebben de lage boetes geen enkel afschrikwekkend effect zoals duidelijk blijkt uit de herhaling van de overtredingen.

Als de NVWA niet wil ingrijpen dan doen we het zelf. Varkens in Nood zendt met deze aangifte een duidelijk signaal naar alle Nederlandse slachthuizen: dierenmishandeling blijft niet langer ongestraft!

Structureel, onnodig dierenleed

Het onnodig veroorzaken van pijn of letsel bij dieren is strafbaar volgens de Wet dieren, art. 2.1. Strafrechtadvocaat Christiaan Vingerling zegt hierover: “Het is duidelijk dat er in het bewuste slachthuis bij herhaling sprake is van structureel, onnodig dierenleed dat voorkomen had kunnen worden. Deze ernstige dierenmishandeling vraagt om strafrechtelijke sancties.” 

Wordt vervolgd!

Deel dit artikel
Robyn Pees

Als jurist en inhoudelijk medewerker zet ik me in om een einde te maken aan het enorme leed van de miljoenen varkens achter gesloten staldeuren. Ooit zal de mensheid met afschuw terugkijken naar de erbarmelijke manier waarop we nu met onze mededieren omgaan. Ik wil er met mijn werk aan bijdragen dat ik die dag nog ga meemaken. Ieder dier heeft recht op een dierwaardig leven. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom moeten wij ze een stem geven!